h

SP overweegt motie van wantrouwen tegen Van Hijum over Lithium Werks

26 februari 2019

SP overweegt motie van wantrouwen tegen Van Hijum over Lithium Werks

Woensdag debatteren de Provinciale Staten opnieuw over het Lithium Werks debacle. Uit de evaluatie die is gedaan door Ecorys blijkt dat al in juli 2018 een intentieverklaring is getekend, maar dat de verantwoordelijke gedeputeerde, Eddy van Hijum, de Staten niet heeft
geïnformeerd over het voornemen van Lithium Werks om zich in Overijssel te vestigen. Ook blijkt er bij de besluitvorming in september 2018 geen sprake te zijn geweest van tijdsdruk, terwijl dit wel zo werd voorgeschoteld.

 

SP-fractievoorzitter William van den Heuvel: “Gedeputeerde Staten hebben bij de informatieplicht richting de Staten twee ernstige steken laten vallen. Allereerst zijn wij in juli 2018 niet geïnformeerd over het voornemen van Lithium Werks zich hier te vestigen. In september 2018 werd de besluitvorming met stoom en kokend water doorgedrukt, omdat er sprake zou zijn van tijdsdruk. Nu blijkt dat dit niet klopte. Lithium Werks heeft op 5 september al geld ontvangen en er was nog tot december de tijd voor zorgvuldige besluitvorming. Daar zijn wij toen niet over geïnformeerd. De Staten moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat gedeputeerden juiste informatie verschaffen en zich houden aan de actieve informatieplicht. Dat is hier duidelijk niet gebeurd. Als in het debat blijkt dat hier geen hele goede reden voor was dient de SP daarom een motie van wantrouwen in tegen gedeputeerde Van Hijum.”

U bent hier