h

SP stemt tegen mestvergister Zenderen

27 februari 2019

SP stemt tegen mestvergister Zenderen

De meerderheid van de Provinciale Staten hebben woensdag het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) goedgekeurd waarmee de mestvergister in Zenderen tegen de zin van de gemeente Borne wordt doorgedrukt. SP, PvdA, GroenLinks, PvdD en 50plus stemden tegen het voorstel.

Voor een PIP is het noodzakelijk dat er sprake is van een provinciaal belang. In het debat stond de vraag centraal wat dit belang in deze situatie is. Daar kwam geen duidelijk antwoord op van de gedeputeerde. Zij noemde het mestoverschot (een landelijk probleem) en de energiedoelstelling die ook prima met andere manieren en op andere locaties gehaald kan worden.

Het aanpakken van het mestoverschot is een van de hoofdargumenten waarom de vergister nodig zou zijn. De SP vindt het onbegrijpelijk dat er alleen varkensmest in de installatie gaat worden gebruikt, geen koeienmest. Het zou dan ook voor de hand liggen de vergister dichter bij de concentraties van varkensboeren te bouwen, de gemeente Borne heeft juist heel weinig varkensmest.

De keuze voor een mestvergister op stortplaats Elhorst-Vloedbel is volgens de SP ingegeven door de financiele belangen van afvalverwerker Twence. Deze is eigenaar van de grond en er ligt al een weg, dat maakt Elhorst-Vloedbel misschien een goedkope locatie (voor Twence), maar niet een goede locatie. Een mestvergister hoort wat de SP betreft thuis op een industrieterrein.

De bevolking van Zenderen is tegen de komst van de vergister, dat blijkt ook uit een enquette onder 850 inwoners van het dorp dat 1400 inwoners telt. De SP vreest net als bewoners overlast door stank en verkeersproblemen.

U bent hier