h

Steun voor SP motie doorstart The Young Ones

27 februari 2019

Steun voor SP motie doorstart The Young Ones

De SP heeft woensdag samen met de PvdA een motie ingediend om een doorstart van The Young Ones mogelijk te maken. Alleen VVD, SGP, PVV en 50plus stemden tegen, waardoor de motie is aangenomen. De provinciale subsidie die nog beschikbaar was voor The Young Ones wordt hiermee 2 jaar gereserveerd voor een nieuw initiatief en Gedeputeerde Staten gaan zich inzetten een nieuw initatief te ondersteunen.

 

The Young Ones maakten recent bekend na 10 jaar te moeten stoppen. De SP stelde hier vragen over. De toekomst van het jeugdtheater en de groep jongeren die hier onderdeel van uitmaakt is nu onzeker. Zij willen graag een doorstart maken en een eigen creatieve broedplaats behouden. Nu de provinciale subsidie beschikbaar blijft is een doorstart een stuk kansrijker geworden.

 

Ook in de Zwolse gemeenteraad vroeg de SP al aandacht voor de toekomst van The Young Ones. SP en D66 in de Zwolse gemeenteraad komen11 maart met een motie om ook in Zwolle overgebleven subsidies te reserveren en met een plan van de gemeente voor de toekomst van The Young Ones.

U bent hier