h

Formatie: Centrum rechtse coalitie zonder grote winnaars

8 mei 2019

Formatie: Centrum rechtse coalitie zonder grote winnaars

Foto: SP

De SP heeft met verbazing kennis genomen van het advies een centrum rechtse coalitie te vormen van CDA, VVD, CU, PvdA en SGP. Grote winnaars FvD en GroenLinks zijn afgeserveerd  Volgens de SP doet zo'n coalitie geen recht aan de verkiezingsuitslag.

Dat GroenLinks zonder duidelijke verklaring buiten de boot valt vindt de SP onbegrijpelijk. Nu na weken aftasten blijkt dat een coalitie met Forum voor Democratie niet mogelijk is ligt het voor de hand te kijken naar de mogelijkheden met GroenLinks. Zo'n coalite zou meer mogelijkheden bieden stappen te zetten op de onderwerpen waar de SP voor strijd zoals wonen, OV, duurzame landbouw en duurzaamheid.

In het debat over de voortgang van de formatie op 24 april heeft de SP gewezen op de mogelijkheid van een linkse coalitie van CDA, GroenLinks, CU, PvdA en SP. Deze optie is net als overige opties met GroenLinks niet onderzocht.

Volgens informateur Bart Krol vormt de beoogde centrum rechtse coalitie "een goede basis om een uitgestoken hand te bieden aan beide 'flanken' die tijdens de verkiezingen gewonnen hebben." Waarschijnlijker is het dat kiezers van grote winnaars op zowel rechts (FvD) als links (GroenLinks) zich niet zullen herkennen in deze coalitie.

De SP vraagt samen met andere partijen een debat aan om helderheid te krijgen over de gang van zaken.

U bent hier