h

Behoud spoedpost Oldenzaal!

3 oktober 2019

Behoud spoedpost Oldenzaal!

De SP in Overijssel en Hengelo hebben samen met een reeks andere politieke partijen een oproep gedaan de spoedpost in Oldenzaal open te houden. Sluiting dreigt door een tekort aan huisartsen en triagisten. De partijen dringen aan op het onderzoeken van alternatieven voor sluiting.

Noord-Oost Twente zou bijzonder hard getroffen worden door een sluiting van de spoedpost. Maandag 30 september is er een gesprek geweest tussen de politieke partijen en de directie van Spoedzorg Huisartsen Twente over de kwestie. Op 10 oktober komen huisartsen die betrokken zijn bij de post bijeen om te stemmen over het voortbestaan. In de brief die de SP ondersteund wordt aangedrongen niet te stemmen over de volledige sluiting van de post, maar inplaats daarvan een mogelijke sluiting in de nacht.

De SP vindt dat er met hulp van de landelijke politiek een oplossing gevonden moet worden om de spoedpost in Oldenzaal op en te houden. Steeds meer ziekenhuizen en huisartsenposten gaan dicht. Als de huidge ontwikkeling doorgaat is er straks alleen nog zorg in de grote steden en blijven grote gebieden van Overijssel verstoken van snelle hulp en goede zorg.

U bent hier