h

Reiziger mag niet de dupe worden van fraude Keolis

25 mei 2020

Reiziger mag niet de dupe worden van fraude Keolis

Het persbericht van Follow The Money over onregelmatigheden bij de OV aanbesteding IJssel-Vecht, een gezamenlijke aanbesteding van de provincies Gelderland, Flevoland en Overijssel zorgt voor veel vragen bij de verschillende SP-fracties uit die provincies. De eerste conclusie na kort overleg naar aanleiding van dit bericht is dat de reiziger niet de dupe mag worden en dat de provincie de dienstregeling moet garanderen. Wij willen een vervoersgarantie waarbij de provincie al dan niet tijdelijk de concessie zelf overneemt indien nodig, inclusief eventueel geleverde elektrische bussen.

De Overijsselse SP fractie vraagt zich af hoe deze zaak zich verder zal ontwikkelen. De andere gegadigden voor de consessie Connexxion, Arriva en EBS zullen zich zeker melden op het provinciehuis. De SP staat er op dat GS op tijd informatie met PS deelt. Nu moesten we het eerst uit het nieuws vernemen, terwijl volgens bronnen GS al een week op de hoogte waren.

Dat de Nederlandse leverancier VDL afviel bij de aanbesteding juist op het punt waar Keolis ceo Frank Jansen geheime afspraken over heeft gemaakt met de Chinese leverancier is erg bitter. Welk belang daarmee gediend is, mag wat onze fractie betreft zeker onderzocht worden. Eventuele juridische gevolgen of schade-claims of een mogelijk nieuw aanbestedingstraject mogen in ieder geval de dienstregeling niet
schaden, zodat de reiziger de dupe wordt. De SP-fractie gaat ervan uit dat bij gebleken onrechtmatigheden de Provincie gaat onderzoeken hoe de concessie van Keolis ongedaan gemaakt kan worden om daarmee een krachtig signaal af te geven.

GS moet in ieder geval zorgdragen voor de dienstregeling en daarmee de reizigers, maar ook denken aan de werkgelegenheid van onder andere de chauffeurs. Wanneer een (juridische) impasse dreigt moet de Provincie dan ook voorbereid zijn en daadkrachtig kunnen opereren.

U bent hier