h

Provinciale SP fracties willen zaak Keolis in openbaarheid bespreken

13 juni 2020

Provinciale SP fracties willen zaak Keolis in openbaarheid bespreken

De provinciale SP-fracties van Overijssel, Gelderland en Flevoland willen de gevolgen van de onregelmatigheden bij Keolis in de openbaarheid bespreken. Op dit moment ligt een voorstel voor om dit te behandelen in een geheime commissievergadering.

De fracties hebben daarom de onderstaande gezamelijke brief gestuurd aan de Overijsselse gedeputeerde Boerman. Hij is namens de drie provincies verantwoordelijk voor dit onderwerp.

------------------------------------------------------------------------------------

Aan de hoogedelgestrenge heer, E. Boerman,

Gedeputeerde der Provinciale Staten van Overijssel,

Provinciehuis Overijssel

Luttenbergstraat 2

Postbus 10078

8000 GB Zwolle

Betreft: ontwerpbesluit nr. 2020/1101454

Afschrift: aan de griffier, Renée Wiggers

Hoogedelgestrenge heer Boerman,

 

Namens de Statenfracties van de Socialistische Partij uit de provincies Flevoland, Gelderland en Overijssel, maken wij bezwaar tegen het voorgenomen ontwerpbesluit met het nummer 2020/1101454.

Daarin wordt voorgesteld een besloten vergadering van commissie Verkeer en Vervoer, gezamenlijk met de betreffende commissies van Provinciale Staten van Gelderland en Flevoland te organiseren waarbij geheimhouding opgelegd wordt over het behandelde en stukken die daarin worden overgelegd. De geheimhouding geldt dan voor iedereen die bij de behandeling aanwezig is en die kennis draagt van de stukken (artikel 23 tweede lid en artikel 25 eerste lid Provinciewet).

Wij roepen u namens deze fracties op om, behalve bedrijfsgevoelige informatie, de beschikbare informatie openbaar te maken.

Naar onze mening behoort daarbij het inlichtingenrecht (met uitzondering van de al benoemde bedrijfsgevoelige informatie) doorslaggevend te zijn.

Wij zien dit als een verantwoordelijkheid die u als GS heeft naar de inwoners van Overijssel en PS. In beslotenheid kan in onze beleving geen sprake zijn van vrije gedachtevorming in voorbereiding op besluitvorming.

Gezien de bijzondere omstandigheden en in realisatie dat wij PS en GS niet willen moeten terug roepen van het reces, verzoeken wij u, ons zo spoedig mogelijk te antwoorden.

SP Gelderland, Maurits Genmink

SP Flevoland, Maike Müller

SP Overijssel Harry Broekhuijs

 

U bent hier