h

De markt heeft gefaald. Tijd voor publieke OV dienst

8 juli 2020

De markt heeft gefaald. Tijd voor publieke OV dienst

De provincies Overijssel, Gelderland en Flevoland hebben laten weten het voornemen te hebben de busconcessie IJssel-Vecht in te trekken. Provinciale Staten debateerden woensdag over dit besluit.

Het intrekken van de concessie heeft mogelijk verstrekkende gevolgen voor reizigers en personeel. Er wordt nu gekeken of de vervoerders die de concessie niet wonnen, de nummer twee of drie,  alsnog de nieuwe concessie willen invullen. Of zij dit nog steeds tegen dezelfde voorwaarden willen doen is onzeker. Voor de concessie Midden Overijssel geldt dat deze al in december afloopt en er eventueel een noodconcessie komt.

De SP stelt het belang van reizigers en werknemers voorop. Het aangeboden OV mag niet verslechteren ten opzichte van de huidige situatie. De verbeteringen die Keolis in haar bod in het vooruitzicht stelde moeten alsnog overgenomen worden. Voor het personeel geldt dat het overnemen van al het personeel het uitgangspunt moet zijn. Vakbonden FNV en CNV drongen vandaag al aan op snelle duidelijkheid voor betrokken personeel.

De onregelmatigheden bij Keolis zijn natuurlijk onacceptabel. Toch is het niet vreemd dat het mis ging. Al verschillende keren gingen aanbieders bij zulke aanbestedingen de mist in zoals bij Abellio in Limburg en EBS in Noord Holland. De enorme belangen en het feit dat er slechts een paar vervoerders in aanmerking komen spelen zulk gedrag in de hand. De SP stelt daarom voor het hele aanbestedingscircus te stoppen. Op lange termijn moet volledig publiek openbaar vervoer weer mogelijk worden. Op korte termijn moeten de drie provincies de concessie zelf invullen in de vorm van een publiek OV bedrijf. Dat scheelt geld en is het beste voor reiziger en werknemers.

U bent hier