h

SP en PvdA vragen hulp provincie voor bieb almelo

5 oktober 2020

SP en PvdA vragen hulp provincie voor bieb almelo

De fracties van SP en PvdA in de Provinciale Staten hebben vragen gesteld over de dreigende sluiting van de bibliotheek in Almelo. De fracties zijn geschrokken van de berichten dat bieb door forse gemeentelijke bezuinigingen de deuren zou moeten sluiten. Een petitie om de bieb te behouden is in korte tijd al ruim 4900 keer ondertekend.

SP-Statenlid Simon Zandvliet: “De bibliotheek draait al lang niet meer alleen om het lenen van boeken. Het is een centrale plek in de samenleving van
enorme waarde voor sociale contacten, onderwijs en het bestrijden van
laaggeletterdheid en taalachterstanden. Dat zijn allemaal zaken waar de provincie vol op inzet. Dus vragen we het college naar mogelijkheden de bied te ondersteunen en te helpen zoeken naar alternatieven zoals bijvoorbeeld door de bibliotheek zelf zijn aangedragen. Een sluiting van de bieb zou een enorme verschraling voor Almelo betekenen.”

Niels van der Hoorn van de PvdA vult aan: "Overal in Nederland kampen bibliotheken met de effecten van forse bezuinigingen. In de afgelopen jaren zijn medewerkers ontslagen en vestigingen gesloten. Daardoor worden bibliotheken steeds minder toegankelijk. Een erg ongewenste ontwikkeling, want de bieb is bij uitstek een plek die ontmoeting en debat stimuleert. De bieb is vrij toegankelijk en iedereen is er welkom, ongeacht geloof, politieke voorkeur, ras, leeftijd of wat dan ook. Dat is van onschatbare waarde, juist nu. Samen met de gemeenten staan wij aan de lat om basisvoorzieningen voor onze inwoners te behouden.”

Steun de bibliotheek in Almelo en teken de petitie hier

U bent hier