h

SP vraagt aandacht voor sociale veiligheid Vechtdallijn

9 oktober 2020

SP vraagt aandacht voor sociale veiligheid Vechtdallijn

De SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de sociale veiligheid op de Vechtdallijn Zwolle-Emmen. Onze fractie heeft verschillende signalen ontvangen dat er niet altijd meer een steward aanwezig is op deze lijn. De SP is bezorgt over toenemende overlast op de lijn en vraagt GS extra capaciteit in te zetten. Eerder stelde de Drenthse SP-fractie hier al vragen over

De SP heeft de volgende schriftelijke vragen gesteld:

1. Bent u het met de SP-fractie eens dat, naast de sociale veiligheid en het tegengaan van zwartrijden, het handhaven op het dragen van mondkapjes van het grootste belang is?

2. Heeft u dit jaar contact gehad met Arriva en de provincie Drenthe over de toegenomen overlast op de lijn Zwolle-Emmen en welke stappen heeft u toen ondernomen?

3. Hoe vaak is het dit jaar voorgekomen dat er geen steward aanwezig was op de lijn Zwolle-Emmen?

4. Wat gaat u (samen met de provincie Drenthe en Arriva) doen om ervoor te zorgen dat er in het vervolg altijd een steward aanwezig is op deze lijn?

5. Is GS bereid waar nodig financieel bij te dragen aan extra personeel om een volledige bezetting te kunnen garanderen?

6. Ziet GS mogelijkheden het veiligheidspersoneel op het (provinciale) OV samen te brengen in een
gezamenlijke eenheid zodat zij bij problemen inzetbaar zijn op alle lijnen/bussen en niet aan een lijn of vervoerder vastzitten?

U bent hier