h

Kamervragen SP over schadevergoeding Almelo-De Haandrik

3 augustus 2021

Kamervragen SP over schadevergoeding Almelo-De Haandrik

Foto: SP

SP-Kamerlid Sandra Beckerman heeft demisionair minister van Nieuwenhuizen om opheldering gevraagd over schadevergoeding voor gedupeerden van kanaal Almelo-De Haandrik. Bewoners kampen nog altijd met grote schade aan hun woningen door baggerwerkzaamheden in opdracht van de provincie.

Beckerman trekt een parralel met de situatie in Groningen en het recente toeslagenschandaal. Het vertrouwen in de overheid is bi veel bewoners ernstig geschaad. Het vergoeden van schade gaat nog altid moeizaam. Veel bewoners zitten al jaren in onzekerheid en kampen met emotioneel en psyschisch leed. De Overijsselse SP-fractie is nauw betrokken bij deze zaak en dringt al langer aan op een ruinhartige vergoeding van alle geleden schade.

De vragen die in de Tweede Kamer zin gesteld:

Schriftelijke vragen van lid Beckerman (SP) aan demissionair minister van Infrastructuur en Waterstaat over onvoldoende schadevergoeding Almelo - De Haandrik kanaal

 

1

Kent u het bericht over de schadevergoeding die gedupeerden ontvangen voor schade aan hun huis na werkzaamheden aan het kanaal in Almelo, die onvoldoende blijkt? Wat is daarop uw reactie? 1)

 

2

Erkent u dat de schadevergoedingen te laag zijn? Erkent u dat hiermee duurzaam herstel niet mogelijk is? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

3

Erkent u dat gedupeerden wel in bezwaar kunnen tegen te lage schadevergoedingen maar dat dat gedupeerden veelal zelf geld kost?

 

4

Wat is uw oordeel over het indelen van gedupeerden in verschillende groepen waarvoor verschillende voorwaarden voor de schadeloosstelling gelden? Bent u van mening dat er een gelijkwaardige schadeafhandeling voor iedereen moet zijn, zodat er geen onuitlegbare verschillen ontstaan?

 

5

Bent u van mening dat gedupeerden langs het kanaal Almelo-de Haandrik al erg lang wachten? Herkent u dat lang moeten wachten op een (falende) overheid voor stress en gezondheidsschade kan zorgen?

 

6

Kent u het bericht uit Tubantia over de zorgen van gemeente Twenterand over de mentale gezondheid van de inwoners? 2) Wat is daarop uw reactie?

 

7

Bent u met ons van mening dat in de zaak ‘Almelo-de Haandrik’ sterke parallellen ontstaan met andere door de overheid aangericht onrecht zoals de toeslagenaffaire en de ramp in Groningen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u dit antwoord toelichten?

 

8

Herkent u dat er patronen zijn in het handelen van de overheid wanneer er door diezelfde overheid schade ontstaat? Herkent u dat in Almelo-de Haandrik, net als bij de eerdere affaires, bewoners eerst gewantrouwd worden en hun klachten niet serieus genomen worden? Herkent u dat gedupeerden vaak lang moeten wachten op (series) onderzoeken die de overheid laat doen? Herkent u dat, ook nadat de overheid schuld heeft erkend, de strijd voor gedupeerden niet voorbij is? Erkent u dat in de verschillende affaires, gedupeerden steeds in verschillende groepen worden ingedeeld waardoor verschillen ontstaan? Erkent u dat in de verschillende affaires schaderegelingen vaak in eerste instantie onvoldoende zijn? Bent u tevens van mening dat we steeds opnieuw zien dat het gedupeerden moeilijk wordt gemaakt in bezwaar en beroep te gaan tegen te lage schadeloosstellingen?

 

9

Staat u nog achter de reactie die u gaf op het rapport over de toeslagenaffaire “om herhaling te voorkomen en het vertrouwen in de overheid te herstellen moet er veel veranderen.”?

 

10

Bent u met ons van mening dat ook wanneer de overheid op kleinere schaal inwoners schade toebrengt en ook wanneer dit door een andere overheid gebeurt, de beloftes gedaan door het kabinet na de toeslagenaffaire moeten gelden? Kunt u uw antwoord toelichten?

 

11

Bent u bereid met gedupeerden en het provinciebestuur in gesprek te gaan? Wat wilt u doen om te komen tot een rechtvaardige schadeloosstelling voor alle gedupeerden rondom het kanaal Almelo-de Haandrik? Welke bijdrage wilt u leveren voor het oplossen van de genoemde problemen en het herstel van vertrouwen? Kunt u uw antwoord toelichten?

U bent hier