h
10 mei 2016

De SP is verbaasd over aanleg schutsluis bij Kampen

Foto: SP

De Raad van State heeft bepaald dat het Reevediep geen doorgaande vaarroute mag worden, omdat varen en recreëren nabij de aansluiting met het Drontermeer nadelige gevolgen heeft voor de hier gelegen rietlanden. Ondanks deze uitspraak is begin deze maand toch gestart met de aanleg van de schutsluis bij Kampen. De SP vraagt zich af wat het nut is van een schutsluis nu varen van het Reevediep naar het Drontermeer niet is toegestaan. Een schutsluis, die het mogelijk maakt om schepen van het ene naar het andere waterpeil te brengen, lijkt hierdoor overbodig.

Lees verder
29 maart 2016

Sluiting Karelskamp Almelo 'volstrekt onacceptabel'

Een eventuele sluiting van gevangenis De Karelskamp in Almelo is volstrekt onacceptabel. Dat is de mening van de Overijsselse fracties van de SP en de PvdA. Een motie van de twee partijen die het kabinet en de Tweede Kamer oproept om af te zien van sluiting krijgt brede steun in Provinciale Staten.

Lees verder
28 maart 2016

De Krim stemt tegen Associatieverdrag Oekraïne

Foto: SP

Een meerderheid van de stemmers in het Overijsselse dorp De Krim (gemeente Hardenberg) zal op 6 april haar stem tegen het associatieverdrag met Oekraïne uitspreken. Dat blijkt uit een inventarisatie die SP’ers uit Hardenberg en Zwolle vandaag in het dorp hebben gedaan.

Lees verder
22 maart 2016

SP roept op stelling te nemen tegen sluiting PI de Karelskamp

De SP in de Provinciale Staten van Overijssel roept middels een gezamenlijke motie met de PvdA en de PVV de Staten en Gedeputeerde Staten op stelling te nemen tegen de voorgenomen sluiting van PI de Karelskamp.

Lees verder
21 maart 2016

Opnieuw dreigende sluiting voor de Karelskamp

In 2013 werd het onzalige plan om de PI de Karelskamp in Almelo te sluiten naar de prullenbak verwezen. Ook de Provinciale Staten van Overijssel sprak zich uit voor het behoud van de Karelskamp. Helaas ligt er nu opnieuw een concept plan met daarin opgenomen de sluiting van de Karelskamp per 2020.

Lees verder
8 maart 2016

Associatieverdrag met Oekraïne: een slecht idee

Foto: SP

Dankzij een initiatief van het burgercomité-EU hebben we op 6 april de kans om ons in een raadgevend referendum uit te spreken over het associatieverdrag tussen de EU en Oekraïne. Dit verdrag wordt ons voorgeschoteld als uitsluitend een handelsverdrag met economische voordelen voor beide partijen. Het associatieverdrag gaat echter over veel meer dan alleen handel en brengt grote risico’s met zich mee.

Lees verder
25 februari 2016

SP-voorstel voor onderzoek naar behoefte sociale huurwoningen aangenomen

Foto: Paulien Wilkinson

De SP wil dat er wat gedaan wordt aan het tekort aan betaalbare huurwoningen in Overijssel. Daarom heeft de SP samen met de PvdA, GroenLinks, 50plus en de Partij voor de Dieren, een voorstel ingediend, waardoor in het onderzoek naar woonbehoefte dat de gemeenten elke twee jaar moeten doen ook specifiek gekeken zal worden naar de behoefte aan sociale huurwoningen.

Lees verder
15 februari 2016

Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks: Stop op intensieve veehouderij

Het provinciebestuur van Overijssel wil de huidige grens voor maximale grootte van stallen in de intensieve veehouderij loslaten. Partij voor de Dieren, SP en GroenLinks, zijn het daar niet mee eens. Komende woensdag, tijdens de vergadering van Provinciale Staten, dienen deze partijen daarom voorstellen in die een gezonde landbouw beogen. Kortom: een stop op de intensieve vee-industrie.

Lees verder
21 januari 2016

De SP is voor een duurzaam veilige N35

De SP vindt het te vroeg om nu al 29 miljoen toe te zeggen voor de grootse aanpak van kruispunt Bos, zonder een goede begroting, een sluitende financiering en voldoende inzicht in de effecten op de omgeving. Als er al 29 miljoen beschikbaar is voor de N35, zou de SP dat liever toevoegen aan de al beschikbare 15 miljoen voor maatregelen tussen Wijthmen en Nijverdal, zodat over dat gehele traject de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming aangepakt kan worden.

Lees verder
20 januari 2016

SP stemt in met reddingsplan Orkest van het Oosten

In de Statenvergadering werd het voorstel behandeld waarmee het Orkest van Oosten voorlopig gered kan worden. Dit voorstel is eigenlijk precies het voorstel dat de SP in voorgaande jaren al graag gezien had.

Lees verder

Pagina's