h
11 september 2015

SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks: TTIP en CETA bedreiging voor de provinciale democratie

De Partij voor de Dieren diende woensdag 9 september samen met de SP en GroenLinks een motie in tegen TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) en CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Reden hiervoor is dat de zeggenschap en beleidsruimte van provinciebesturen mogelijk door TTIP en CETA worden beperkt. Nieuwe en bestaande regelgeving, ook op decentraal niveau, zal worden getoetst, en mogelijk verworpen, door een ondemocratisch en technocratisch comité. Vrijhandelsakkoorden moeten geen instrumenten zijn om de Europese, nationale, regionale of gemeentelijke wetgevingen te versoepelen of zelfs af te schaffen.

Lees verder
4 september 2015

SP wil versnelde aanpak verwijderen asbest

Foto: SP

Er was veel belangstelling voor de expert-meeting over asbest die woensdagmiddag 2 september door SP Statenlid Harry Broekhuijs werd georganiseerd. Broekhuijs had een aantal deskundigen uitgenodigd om met Statenleden in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de sanering van asbest te versnellen. Asbest vormt een gevaar voor de volksgezondheid. Bij brand, maar ook door erosie komen asbestvezels in de omgeving terecht. De verontrustend hoge concentraties asbestvezels in de grond rond asbestdaken en de maatschappelijke kosten van asbestvervuiling maken onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk.

Lees verder
31 augustus 2015

Eric Smaling stelt vragen over incident Urenco

Donderdag 27 augustus heeft er een incident plaatsgevonden in een productiehal van Urenco in Almelo. Eric Smaling, Tweede Kamerlid voor de SP, heeft hier vragen over gesteld aan minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen.

Lees verder
27 augustus 2015

Ga mee naar de Red de Zorg demonstratie

De FNV organiseert op zaterdag 12 september een grote Red de Zorg demonstratie. Dit kabinet bezuinigt miljarden op de zorg. Hierdoor krijgen honderdduizenden mensen niet de zorg die ze nodig hebben. Verzorgingshuizen moeten sluiten en thuiszorgmedewerkers worden ontslagen. Er is steeds minder geld voor hulpbehoevende ouderen, gehandicapten, jongeren die in de knel zitten en mensen die psychiatrische hulp nodig hebben. De SP vindt net als de FNV dat de bezuinigingen op de zorg van tafel moeten.

Lees verder
9 juni 2015

SP: snel informatie over stand van zaken en rol NS bij aanbesteding regionale spoorlijnen

De SP in Overijssel wil dat Provinciale Staten zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de stand van zaken rond de aanbesteding van de regionale spoorlijnen Zwolle-Kampen en Zwolle-Enschede. Ook wil ze van het college horen welke invloed de recente ontwikkelingen rond het gedrag van de NS bij aanbestedingen daarop (kunnen) hebben. Als blijkt dat er ook bij deze aanbesteding twijfels zijn over het handelen van NS, dan moet de aanbesteding wat de SP betreft worden uitgesteld totdat daar duidelijkheid over is.

Lees verder
4 juni 2015

SP Overijssel maakt zich zorgen over het opvullen van zoutcavernes met afval

De SP-fractie stelt schriftelijke vragen aan het College van Gedeputeerde Staten van Overijssel over het nut en noodzaak van het opvullen van zoutcavernes met afval. Aanleiding hiervoor zijn de plannen van Akzo om voor het stabiliseren van de zoutcavernes nieuwe technieken te gebruiken waaronder het gebruik van giftig afval.

Lees verder
20 mei 2015

Reactie SP op Coalitieakkoord

De Statenvergadering van 20 mei stond vooral in het teken van de presenatie van het coalitieakkoord van CDA, VVD, D66 en CU.

Lees verder
19 mei 2015

VACATURE: FRACTIEMEDEWERKER

De SP-fractie in de Provinciale Staten van Overijssel is per 1 juli 2015 op zoek naar een nieuwe fractiemedewerker. De fractiemedewerker is de schakel in de organisatie van de fractie in de Staten en tussen de fractie en de afdelingen. Daarvoor zijn we op zoek naar een organisatorisch talent.

Lees verder
26 maart 2015

SP zet in tegen de tweedeling in Overijssel

Foto: SP

Na de installatie van alle Statenleden mocht fractievoorzitter William van den Heuvel zijn maidenspeech geven met daarin de duiding van de verkiezingsuitslag en de maatschappelijke opgaven.

Lees verder
22 maart 2015

De SP zet bij de coalitieonderhandelingen in op een sociaal Overijssel

Na de verkiezingswinst in Overijssel wil de SP deelnemen aan het nieuwe college van Gedeputeerde Staten. Fractievoorzitter William van den Heuvel: “We hebben campagne gevoerd voor een socialer Overijssel. Hiervoor kunnen we het meeste bereiken door deel te nemen aan het bestuur van de provincie. Voorwaarde is wel dat we een sociaal coalitieakkoord kunnen sluiten.

Lees verder

Pagina's