h
2 juli 2014

SP voorstel sociale werkplaatsen aangenomen

Provinciale Staten hebben vandaag een voorstel van de SP, om te kijken in hoeverre de provincie een rol kan spelen bij het in stand houden van de sociale werkplaatsen, aangenomen. De SP wil dat de provincie met gemeenten en werkgevers rond de tafel gaat om te kijken of de kennis van sociale werkplaatsen regionaal behouden kan blijven en of hiermee meer mensen met een beperking bij bedrijven ondergebracht kunnen worden.

Lees verder
2 juli 2014

SP zegt vertrouwen op in ADT-bestuur

De SP in Overijssel heeft vandaag het vertrouwen opgezegd in het bestuur van ADT, bestaande uit de bestuurders van de gemeente Enschede en de Provincie Overijssel.

Lees verder
2 juli 2014

Jean Rouwet opnieuw geïnstalleerd als Statenlid

In de Statenvergadering van 2 juni is Jean Rouwet geïnstalleerd als Statenlid voor de SP in de Staten van Overijssel. Opnieuw, want Jean was al Statenlid voor de SP vanaf 2006 tot en met 2011.

Lees verder
26 juni 2014

Ontzetting om ontslagen bij Bureau Jeugdzorg

Met ontzetting vernam de SP fractie het nieuws dat maar liefst 251 medewerkers van Bureau Jeugdzorg boventallig is verklaard.
Woordvoerder jeugdzorg, Gezina van der Ven ”Dit is natuurlijk een ernstige klap voor de regio die dagelijks al zoveel nieuwe ontslagen kent. Ook vragen wij ons sterk af of hiermee de continuïteit van de Jeugdzorg niet enorm onder druk komt te staan, nu er zoveel expertise verloren dreigt te gaan.”

Lees verder
23 juni 2014

Opinie - Vervoer kan ook over water

Nederland moet een aantal wezenlijke vragen over goederenvervoer beantwoorden voor keuzes te maken vinden SP-ers Eric van Kaathoven, Marianne Breedijk en Eric Smaling. Dit artikel verscheen op 17 juli 2014 in de Gelderlander en in de Roskam.

Lees verder
29 mei 2014

Afscheid Sybren Gerlofsma

Sybren Gerlofsma heeft woensdag afscheid genomen van de Staten omdat hij inmiddels, namens de SP, is geïnstalleerd als wethouder. Gerlofsma gaat zich de komende jaren bezig houden met zorg en cultuur. Het is voor het eerst dat de SP een wethouder levert in de gemeente Kampen. Een grote winst voor Kampen maar hij zal gemist worden in de Staten.

Lees verder
28 mei 2014

Laat de goederentrein varen!

Afgelopen zaterdag was een een protestactie in Goor tegen de komst van goederentreinen over de twente-kanaallijn. Het protest sond niet alleen in het teken van NEE maar er werd juist veel aandacht gevraagd voor een nieuwe spoorlijn*, niet door steden en dorpen maar door het groene landschap.

Lees verder
23 april 2014

veiligheid voor doorstroming

De SP heeft grote steun gekregen om bij het project rond de N340 een groter deel van het budget te bestemmen voor maatregelen op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en doorstroming langs de N377 en de N340. Daartoe is een deel van de geplande verdubbeling van de N340 uit het verbeterpakket gehaald.

Lees verder
17 april 2014

Geen gasolie de grond in tot het lek boven is!

Na verontrustende berichten over olie die in het oppervlaktewater is gekomen bij ondergrondse opslag in zoutholtes in Duitsland is de Statenfractie van de SP van mening dat de voorgenomen opslag van gasolie in de Twentse zoutholtes gestaakt moet worden.

Lees verder
9 april 2014

rapport Luchthaven terecht kritisch

Bij de bespreking van het evaluatierapport over het proces rond de Luchthaven Twente heeft de SP in Provinciale Staten geconstateerd dat het rapport terecht zeer kritisch is. De SP is van mening dat PS onvoldoende zijn geïnformeerd en nauwelijks goede sturing op het proces hebben kunnen geven.

Lees verder

Pagina's

U bent hier