h
4 januari 2016

Burgerinitiatief: STOP injectie afvalwater Twente

Uit nieuw onderzoek blijkt dat 60% van de injectieputten die door de NAM wordt gebruikt om afvalwater in de bodem op te slaan een toenemend gevaar vormt voor mens en natuur. Een aantal bezorgde Twentenaren is daarom in actie gekomen tegen de injectie van afvalwater in de bodem van Twente. Middels een petitie wil de onlangs opgerichte stuurgroep het maatschappelijke standpunt van de Twentenaren duidelijk maken om zodoende de mogelijk in 2016 te hervatten afvalwaterinjecties definitief te
stoppen.

Lees verder
24 december 2015

SP stelt vragen over rapport afvalwaterinjectie NAM

Vrijdag 18 december was op de website van RTV Oost te lezen dat uit nieuw onderzoek blijkt dat 60% van de afvalwaterinjectieputten van de NAM een toenemend gevaar vormt voor mens en natuur. De SP, die zich al langer zorgen maakt over de risico's van afvalwaterinjectie in de bodem, vindt dat de vergunning van de NAM ingetrokken moet worden.

Lees verder
14 december 2015

De SP is positief over het schrappen van de proef met giftig vliegas in zoutcavernes

Foto: Paulien Wilkinson

De SP is blij met het besluit van AkzoNobel af te zien van het gebruik van vliegas voor de stabilisatie van potentieel instabiele zoutcavernes. Samen met andere partijen en bezorgde burgers heeft de SP zich de afgelopen maanden ingezet om de proef met giftig vliegas te voorkomen.

Lees verder
11 november 2015

Terugdringen tweedeling belangrijke opgave voor provincie

In mei dit jaar gaf de SP bij de bespreking van het coalitieakkoord aan dat het probleem van de groeiende sociale tweedeling een aparte hoofdopgave zou moeten zijn. Ook in de begroting, die vandaag werd behandeld, mist de SP plannen om deze tweedeling tegen te gaan.

Lees verder
9 november 2015

Online petitie tegen gifopslag zoutcavernes

Foto: SP

De SP, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en een aantal bezorgde omwonenden hebben een online petitie opgezet tegen de gifopslag in lege zoutcavernes onder Hengelo en Enschede. Op www.geenafvalintwentsebodem.nl kan bezwaar worden gemaakt tegen het plan van AkzoNobel om lege zoutholtes op te vullen met giftig vliegas, een restproduct van afvalverbranding bij onder andere afvalbedrijf Twence.

Lees verder
9 november 2015

SP Overijssel wil aanvalsplan tekort sociale huurwoningen

Foto: SP

De Statenfractie van de SP in Overijssel wil dat het college van Gedeputeerde Staten in overleg treedt met gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke partners om met een oplossing te komen voor het tekort aan sociale huurwoningen. Overijssel kampt met lange wachtlijsten en door het grote aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt zal de druk op de sociale huursector alleen maar groter worden. De SP wil daarom dat het provinciebestuur op korte termijn met een aanvalsplan komt, waarbij voor iedere sociale huurwoning die extra gecreëerd wordt voor een statushouder, er minstens één extra woning voor andere actief woningzoekenden beschikbaar komt. Aanstaande woensdag zal de SP fractie tijdens de Statenvergadering hiervoor een motie indienen.

Lees verder
3 november 2015

SP kiest voor brede aanpak asbest sanering (B.A.A.S.)

Foto: SP

De Overijsselse Statenfractie van de SP kiest voor een brede aanpak van de asbestsanering. Voor 1 januari 2024 moet in heel Nederland al het asbest van de daken zijn. De SP wil graag een stapje verder gaan door al het asbest te saneren, dus ook de bodem rondom gebouwen die door erosie van asbest vervuild is. De brede aanpak asbestsanering heeft een aantal grote voordelen; Het gezondheidsrisico daalt aanzienlijk t.o.v. sanering van enkel daken, het levert nieuwe banen op o.a. in de bouwsector en door het plan duurzaam uit te voeren dalen de kosten.
Dinsdag 3 november werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen (SP/D66) waarmee de voortrekkersrol van de provincies Limburg en Overijssel bekrachtigd werd. SP Tweede Kamerlid Eric Smaling roept op om het lokale initiatief te gebruiken voor de landelijke aanpak.

Lees verder
14 oktober 2015

SP Statenleden brengen soep naar AZC

Foto: SP

In het AZC Schalkhaar, een COA vestiging, leven 50 mannen al tussen de drie en vijf maanden op een basketbalveldje. Geen privacy, 25 stapelbedden met een stalen kast op de kopse kant. De koude wind die tussen de kieren door waait en slechts een dun dekentje als wapen tegen deze kou. Geen oven, geen magnetron, geen gasstel aanwezig om de bevroren maaltijd eetbaar te maken. En een wc en douche in een container buiten. De zwaarste criminelen hebben het veel beter dan deze mensen, die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld en huis en haard en vrouw en kinderen hebben moeten achterlaten. En dat terwijl ondertussen het beeld is ontstaan dat vluchtelingen direct een huis, een baan en €4000 per maand krijgen in plaats van €57 per week. 

Lees verder
28 september 2015

In memoriam: Nol Graas

Foto: SP
Lees verder
12 september 2015

SP wil dat provincie zich inzet voor goede inpassing spoorkruising Zwolle

Afgelopen woensdag werd de motie waarin de SP en de PvdA Gedeputeerde Staten opriepen om te zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing van de nieuwe spoorkruising in Zwolle unaniem aangenomen. Voor de kruising tussen Zwolle en Herfte zijn drie varianten in beeld die elk een grote impact hebben voor Zwolle. Met name de vorm en de plek (de ruimtelijke inpassing) van de vrije kruising hebben veel gevolgen. Deze gevolgen moeten worden afgewogen tegen de voordelen voor de reistijd.

Lees verder

Pagina's