h

Zorgen over verdwijnen busverbinding Zwolse wijk Aalanden

4 december 2020

Zorgen over verdwijnen busverbinding Zwolse wijk Aalanden

Foto: SP

Met de nieuwe dienstregeling voor stadsbussen worden grote delen van de Zwolse wijk Aalanden afgesloten van busvervoer. Bewoners zijn hiertegen in verzet gekomen. De Aalanden is een wijk met veel
ouderen. Ook De Boeier, waar veel mensen met een beperking wonen, is straks niet meer verbonden met het busnetwerk.

De SP is al sinds het begin kritisch op de nieuwe dienstregeling en zet zich in voor een goed dekkend busnetwerk in Zwolle.  De SP-Statenfractie heeft vragen gesteld aan verantwoordelijk gedeputeerde Bert Boerman. Ook de Sp-fractie in de Zwolse gemeenteraad heeft vragen gesteld.

Statenlid Eva Schaaij:”De situatie in de Aalanden laat het failliet van de provinciale bezuinigingsstrategie zien. Telkens als er ergens iets verbeterd moet daar ergens anders een verslechtering tegenover staan. Dat zien we in Zwolle, maar bijvoorbeeld ook in Deventer. De behoefte van de mensen zou centraal moeten staan, dat betekent dat de provincie eindelijk weer moet gaan investeren in goed fijnmazig busvervoer.”

U bent hier