h
26 juni 2006

Perspectiefnota 2007 krijgt geen steun van SP

In de statenvergadering van woensdag 21 juni heeft de SP tegen de Perspectiefnota 2007 gestemd. Wel werden – op twee na – alle moties en amendementen van de andere partijen gesteund. De moties van de SP zelf haalden geen meerderheid.

Lees verder
20 juni 2006

SP: bouw woningen voor iedereen!

Door verschillende “aanjaag-projecten” heeft de provincie haar kwantitatieve doelstellingen voor de woningbouw van 2005 gehaald. De actieve rol die het provinciebestuur vervult in de stimulatie van de woningbouw stelt de SP op prijs. Maar omdat de woningnood aanhoudt, roept de SP op tot nog meer – goedkope – woningbouw.

Lees verder
20 juni 2006

SP wil gratis openbaar vervoer voor 65-plussers

Bij de bespreking van de Perspectiefnota voor 2007 aanstaande woensdag, zal de SP een motie indienen die tot een onderzoek moet leiden naar de mogelijkheden en kosten van gratis openbaar vervoer voor ouderen boven de 65. Het gaat om kosteloos reizen buiten de spitstijden.

Lees verder
16 juni 2006

"Decentraliseer Jeugdzorg naar gemeenten"

De Statenfractie van Socialistische Partij zal op woensdag 21 juni tijdens de bespreking van de ‘perspectiefnota; een beleidsdocument voor 2007’ een motie indienen waarbij wordt gepleit voor een onderzoek naar de meerwaarde en mogelijkheden om de uitvoering van de jeugdzorg over te dragen aan de gemeenten.

Lees verder
13 juni 2006

SP slaat dinertje met minister af

Op maandag 26 juni brengt Agnes van Ardenne, minister van Ontwikkelingssamenwerking, een werkbezoek aan Overijssel. Op het programma staat onder andere een diner met vertegenwoordigers uit de provinciale politiek. Ook de SP is uitgenodigd om te tafelen met de minister, maar slaat deze uitnodiging af.

Lees verder
1 juni 2006

Stop Remkes, geef Twente een eigen Regioprovincie

Met verbazing heeft de SP-statenfractie het standpunt van minister Remkes gelezen in de pers van 23 mei j.l. waarin hij pleit voor een Dubbelstad in Twente. Met de vorming van zo’n dubbelstad is sprake van samenvoeging van de steden Enschede, Hengelo, Almelo en Borne. Hierdoor komt de bestuurlijke regiovorming in Twente te vervallen.

Lees verder
28 mei 2006

Inschrijving kandidaten verkiezingen 2007 geopend!

Ziet u uzelf volgend jaar wel de Provinciale Staten ingaan? Of wilt u de SP helpen aan zoveel mogelijk stemmen bij de provinciale verkiezingen van volgend jaar door onverkiesbaar op de lijst te staan? Schrijf u dan nu in als kandidaat!

Lees verder
7 mei 2006

SP Overijssel viert Bevrijdingsdag

Vijf mei. De enige dag dat heel Nederland weer gelooft in een betere wereld, idealisme mag dan weer even. De SP vierde Bevrijdingsdag met een kraampje en door deel te nemen aan een debat op het bevrijdingsfestival Overijssel.

Lees verder
26 april 2006

Tsjernobylherdenking in Gronau en Almelo

Op 22 april hebben 120 mensen in Gronau en Almelo herdacht dat 20 jaar geleden de nucleaire ramp bij Tsjernobyl heeft plaatsgevonden. Naast de herdenking van de slachtoffers werd er ook op gewezen dat er in de voorbije 20 jaren geen oplossingen zijn gevonden voor de nadelen van kernenergie zoals het afvalprobleem, de kans op ernstige ongelukken en de grote vervuiling die bij uraniumwinning optreedt. Ook de nauwe verwevenheid van civiele en militaire nucleaire technologie blijft een onverminderd groot probleem. De deelnemers protesteerden daarom met klem tegen de pleidooien voor instandhouding en zelfs uitbreiding van kernenergie.

Lees verder
3 april 2006

Gedeputeerde Jansen daadloos, kan graaicultuur bij Essent niet bestrijden

In 2005 heeft de SP fractie opheldering gevraagd over de schandalig hoge beloning die de hoogste baas van energiebedrijf Essent incasseert. De heer Boersma vangt dit jaar zo'n 870.000 euro aan salaris, bonus en pensioenstorting, ruim een ton meer dan vorig jaar. Twee andere leden van de Raad van Bestuur kregen respectievelijk € 660.000 en € 530.000. Zowel Balkenende als gedeputeerde Piet Jansen spraken vorig jaar ferme woorden over zakkenvullers, maar tot nu toe kijken zij vooral schaapachtig toe zonder maatregelen te nemen.

Lees verder

Pagina's