h

Nieuws uit 2008

21 oktober 2008

Eric Smeenk over Orgaandonorregistratie en nierdialyse

SP'er Eric Smeenk was te zien in het programma In de wandelgangen over orgaandonorregistratie en nierdialyse. Eerder heeft Smeenk al gepleit voor een herziening van het donorstelsel.

Lees verder
1 oktober 2008

Gratis met de bus voor 65 plus!

En dat niet alleen voor één dag, maar voor de komende drie jaar.

Lees verder
25 september 2008

Harry van Bommel in Hengelo in debat over de betekenis van het Ierse Nee

Op maandag 29 september zal SP Tweede Kamerlid Harry van Bommel in Hengelo uitleg geven over de betekenis van het Ierse NEE tegen het verdrag van Lissabon, de ‘light’ uitvoering van de Europese Grondwet. Het was van Bommel die 3 jaar geleden het verzet aanvoerde tegen de invoering van de Europese Grondwet, waar toen 62 % van de Nederlanders tegen stemde.

Lees verder
20 september 2008

Aankoop schilderijen van Paul Citroen

Bron: RTV Oost. Luister hier naar het gebeuren rond de schilderijen van Paul Citroen.

Lees verder
19 september 2008

Luttermolenveld ’hellehonds’ dilemma

“De toekomst van het recreatiepark Luttermolenveld is een ’hellehonds’ dilemma”.
Dat was de mening van de SP in de statencommissie van woensdag 17 september j.l. SP woordvoerder Rouwet gaf uiteindelijk als standpunt namens zijn fractie, dat de legalisering van het recreatiepark en de ombouw tot een woonwijk niet ten koste mag gaan van het bestaande dorp de Lutte en dat de financiële voordelen van legalisering ook ten goede moeten komen aan de ontwikkeling van de voorzieningen in het dorp zoals die al jaren geleden door de dorpsraad zijn vastgelegd in een eigen dorpsvisie.

Lees verder
17 september 2008

SP fractie pleit voor een herziening van het donoren stelsel

De Statenfractie van de SP in Overijssel heeft met bezorgdheid kennisgenomen van het bericht dat Overijssel op de laatste plaats staat van alle Provincies v.w.b. orgaandonoren.
Gezien de lange wachtlijsten met een gemiddelde van 5 a 6 jaar pleit de SP fractie voor een herziening van het donoren stelsel, naar Belgisch voorbeeld. In Belgie is men per definitie donor, tenzij hij/zij dat anders aangeeft.

Lees verder

Pagina's

U bent hier