h

Nieuws uit 2011

21 december 2011

Heilig asfalt verdrukt OV

De coalitiepartijen gaan flink investeren in asfalt en dan met name in de hoofdtransportassen. Een deel van die investeringen betreft nota bene rijkswegen waar de Provincie helemaal niet over gaat. Een ander deel gaat naar het verhogen van de snelheid naar 100 km per uur. Al bij het coalitieakkoord en de perspectiefnota heeft de SP aangegeven dat we het niet eens zijn met die eenzijdige grote investering in asfalt, zeker niet gezien de grote bezuinigingen op bijvoorbeeld natuur en sociaal beleid waar we ons voor gesteld zien.

Lees verder
21 december 2011

Rentmeesterschap wordt uitgekleed door christelijke partijen

Vandaag is bij de behandeling van het deelakkoord Natuur gebleken dat het CDA, de ChristenUnie en de SGP het niet meer zo nauw nemen met het rentmeesterschap. Zij accepteren namelijk een bezuiniging van 70% op het natuurbeleid met als gevolg dat de Provincie natuur moet gaan schrappen. Natuur die juist is aangelegd vanwege het beschermen van de flora en fauna, met de bedoeling de teruggang te stoppen.

Lees verder
16 december 2011

MOOISTE PROVINCIE VERDIENT HARDE TEGENSTEM

natuurteduur

Nadat een aantal provincies zich over het concept Deelakkoord Natuur hebben uitgesproken, zijn op woensdag 21 december de Provinciale Staten van Overijssel aan zet. De SP fractie zal zich dan tot het uiterste inspannen voor een ‘nee’ vanuit Overijssel.

Lees verder
23 november 2011

COALITIE BLIJFT LANDBOUW VERZIEKEN

Tijdens de afgelopen vergadering van Provinciale Staten liet de coalitie, die bestaat uit CDA, VVD, CU en SGP, opnieuw helder blijken zonder pardon de landbouw te willen blijven verzieken, door ruim baan te bieden aan de varkenshouderij in Overijssel.

Lees verder
2 november 2011

motie “geen provinciale subsidie voor publieke instellingen met topinkomens” aangenomen

De Statenfractie van de SP in Overijssel wil dat er geen provinciale subsidies meer worden verstrekt aan publieke instellingen waarvan de bestuurders meer dan de Balkenende-norm verdienen. De partij heeft samen met de PvdA, PVV en Groenlinks een motie van deze strekking ingediend bij de begrotingsbehandeling is aangenomen.

Lees verder
2 november 2011

Overgangskosten mogen niet te koste gaan van de zorg!

De Statenfracties van de SP en de PvdA in Overijssel hebben alle Statenleden mee gekregen om in kaart te brengen welke kosten de Jeugdzorginstellingen en gemeenten moeten maken om een overdracht van de Jeugdzorg mogelijk te maken.

Lees verder

Pagina's

U bent hier