h

Nieuws uit 2006

14 december 2006

SP uitgesproken tégen komst vliegveld - vóór breed maatschappelijk debat

In de statenvergadering van woensdagavond heeft de Overijsselse politiek besloten een volgende stap te zetten in de realisatie van vliegveld Twente. Dit gebeurde door middel van een voorstel dat de aankoop van 500 hectare grond bij Enschede mogelijk moet maken. De SP stemde tegen het voorstel, omdat de partij uitgesproken tegen de komst van een luchthaven is. Daarom werd er ook tegen het maken van een milieu-effectrapportage gestemd. Een voorstel van de SP om een breed maatschappelijk debat te stimuleren, haalde geen meerderheid.

Lees verder
17 november 2006

Düzgün Yildirim weer in debat

Fractievoorzitter Düzgün Yildirim, nummer 28 op de kieslijst van de SP, had woensdag 16 november een drukke dag. ’s Middags werd er op de Hogeschool Windesheim gedebatteerd met andere kandidaten voor de Tweede Kamer, maar ook ’s avonds wachtte er een debat voor de Zwolse kandidaat. Maandagavond is op Omroep Zwolle het laatste debat terug te zien.

Lees verder
9 november 2006

Düzgün Yildirim bepleit een beter Overijssel

In het debat afgelopen woensdag over de begroting voor 2007, hield SP-fractievoozitter Düzgün Yildirim een indrukwekkend pleidooi voor een beter Overijssel. Hier is zijn betoog nog eens na te lezen.

Lees verder
7 november 2006

"Verbeter positie van illegalen in Overijssel"

Tijdens de behandeling van de Programmabegroting op 8 november, zal de SP een motie indienen om de positie van illegalen en daklozen in Overijssel te verbeteren. De provincie moet deze groepen in kaart brengen en concrete maatregelen nemen voor een humaan en veilig Overijssel.

Lees verder
6 november 2006

SP wil opheldering over verkoop overheidsaandelen WAVIN

Op 11 oktober 2006 hebben de Provinciale Staten van Overijssel besloten om een onderzoek uit te laten voeren naar de werkwijze bij de verkoop van de aandelen van WAVIN BV door de provincie Overijssel. Dat naar aanleiding dat het CDA, PvdA en VVD college van de Gedeputeerde Staten (GS) medio 2005 hebben besloten om de aandelen van de provincie in WAVIN te verkopen. Tijdens de bespreking van de verkoop van aandelen is echter gewezen op onvoldoende informatie om een volledig oordeel hierover te vellen. Ondanks dit feit heeft het college van GS toch besloten om de verkoop door te zetten.

Lees verder
2 november 2006

Yildirim in debat voor Tweede-Kamerverkiezingen

Wie denkt dat middelbare scholieren niks weten van de hypotheekaftrek en de economische ontwikkelingen in Twente, die heeft het goed mis. In de rumoerige aula van het Pius X College in Almelo gingen woensdagavond scholieren in debat met (kandidaat) Tweede-Kamerleden uit het Oosten over onder andere deze onderwerpen. Ook de SP was aanwezig.

Lees verder

Pagina's

U bent hier