h

Nieuws uit 2009

17 december 2009

College gevallen, vliegveld van de baan!

apesp
Het plan voor de luchthaven in Twente is weggestemd door de Staten van Overijssel.
Met 24 tegen 23 stemmen is het plan voor een luchthaven in Twente weggestemd

Lees verder
4 december 2009

Airport Enschede?

lhn1

Geen luchthaven in het groene hart van Twente, omdat het onhaalbaar, onnodig en ongewenst is.
Tijdens de commissievergadering zijn veel twijfels naar boven gekomen... De SP heeft haar standpunt kracht bijgezet. Deze is hier te lezen.

Lees verder
25 november 2009

een Nieuwe Koers voor Overijssel!

2010 is het laatste volle jaar van deze Statenperiode. Bij uitstek een jaar waarin volgens het College geoogst kan worden. De SP vraagt zich af wie er gaat oogsten. De provincie, de gemeenten, het bedrijfsleven, het maatschappelijk middenveld? Of ook onze inwoners?

Lees verder
24 november 2009

Grote manifestatie tegen luchthaven Twente

Het Platform Luchthaven Twente NEE roept alle belangstellenden op om 30 november naar Enschede te komen voor een manifestatie tegen de ontwikkeling van een luchthaven in het groene hart van Twente. Deze manifestatie wordt gehouden voor het Enschedese stadhuis (op het Ei van Ko) en wordt georganiseerd door een gezamenlijke groep van tegenstanders tegen de luchthavenplannen.

Lees verder
21 november 2009

3.000 demonstranten in Deventer (met film)

Vandaag hebben meer dan 3.000 mensen gedemonstreerd in Deventer tegen de verhoging van de AOW-leeftijd van 65 naar 67 jaar. De manifestatie was georganiseerd door de grote vakbonden. Ook de SP was - als enige politieke partij - massaal aanwezig om de demonstranten een hart onder de riem te steken.
Demonstratie Deventer

Lees verder
18 november 2009

Schaf provinciale belastingen af

De SP wil dat de provinciale belastingen worden afgeschaft. Door de dreigende invoering van de kilometerheffing staan de opcenten ter discussie. "Natuurlijk moeten provincies hun wettelijke taken ook kunnen blijven uitoefenen en zal het verlies van de opcenten door het rijk moeten worden gecompenseerd via het Provinciefonds. Of dat volledig moet is nog maar de vraag." Aldus SP statenlid, Willy Lourenssen

Lees verder

Pagina's

U bent hier