h

Nieuws uit 2015

24 december 2015

SP stelt vragen over rapport afvalwaterinjectie NAM

Vrijdag 18 december was op de website van RTV Oost te lezen dat uit nieuw onderzoek blijkt dat 60% van de afvalwaterinjectieputten van de NAM een toenemend gevaar vormt voor mens en natuur. De SP, die zich al langer zorgen maakt over de risico's van afvalwaterinjectie in de bodem, vindt dat de vergunning van de NAM ingetrokken moet worden.

Lees verder
14 december 2015

De SP is positief over het schrappen van de proef met giftig vliegas in zoutcavernes

Foto: Paulien Wilkinson

De SP is blij met het besluit van AkzoNobel af te zien van het gebruik van vliegas voor de stabilisatie van potentieel instabiele zoutcavernes. Samen met andere partijen en bezorgde burgers heeft de SP zich de afgelopen maanden ingezet om de proef met giftig vliegas te voorkomen.

Lees verder
11 november 2015

Terugdringen tweedeling belangrijke opgave voor provincie

In mei dit jaar gaf de SP bij de bespreking van het coalitieakkoord aan dat het probleem van de groeiende sociale tweedeling een aparte hoofdopgave zou moeten zijn. Ook in de begroting, die vandaag werd behandeld, mist de SP plannen om deze tweedeling tegen te gaan.

Lees verder
9 november 2015

Online petitie tegen gifopslag zoutcavernes

Foto: SP

De SP, de Partij voor de Dieren, GroenLinks en een aantal bezorgde omwonenden hebben een online petitie opgezet tegen de gifopslag in lege zoutcavernes onder Hengelo en Enschede. Op www.geenafvalintwentsebodem.nl kan bezwaar worden gemaakt tegen het plan van AkzoNobel om lege zoutholtes op te vullen met giftig vliegas, een restproduct van afvalverbranding bij onder andere afvalbedrijf Twence.

Lees verder
9 november 2015

SP Overijssel wil aanvalsplan tekort sociale huurwoningen

Foto: SP

De Statenfractie van de SP in Overijssel wil dat het college van Gedeputeerde Staten in overleg treedt met gemeenten, woningcorporaties en maatschappelijke partners om met een oplossing te komen voor het tekort aan sociale huurwoningen. Overijssel kampt met lange wachtlijsten en door het grote aantal vluchtelingen dat naar Nederland komt zal de druk op de sociale huursector alleen maar groter worden. De SP wil daarom dat het provinciebestuur op korte termijn met een aanvalsplan komt, waarbij voor iedere sociale huurwoning die extra gecreëerd wordt voor een statushouder, er minstens één extra woning voor andere actief woningzoekenden beschikbaar komt. Aanstaande woensdag zal de SP fractie tijdens de Statenvergadering hiervoor een motie indienen.

Lees verder
3 november 2015

SP kiest voor brede aanpak asbest sanering (B.A.A.S.)

Foto: SP

De Overijsselse Statenfractie van de SP kiest voor een brede aanpak van de asbestsanering. Voor 1 januari 2024 moet in heel Nederland al het asbest van de daken zijn. De SP wil graag een stapje verder gaan door al het asbest te saneren, dus ook de bodem rondom gebouwen die door erosie van asbest vervuild is. De brede aanpak asbestsanering heeft een aantal grote voordelen; Het gezondheidsrisico daalt aanzienlijk t.o.v. sanering van enkel daken, het levert nieuwe banen op o.a. in de bouwsector en door het plan duurzaam uit te voeren dalen de kosten.
Dinsdag 3 november werd er in de Tweede Kamer een motie aangenomen (SP/D66) waarmee de voortrekkersrol van de provincies Limburg en Overijssel bekrachtigd werd. SP Tweede Kamerlid Eric Smaling roept op om het lokale initiatief te gebruiken voor de landelijke aanpak.

Lees verder

Pagina's

U bent hier