h

Nieuws uit 2008

27 december 2008

De KAAMPE geSPaard!!!

De Kamp
De Kamp
De SP Steenwijkerland heeft zich altijd verzet tegen het bestemmingsplan “De Schans”, oftewel “De Kamp”. Lees verder..

Lees verder
18 december 2008

Geen recreatiepark bij de Herikerberg

In oktober van dit jaar heeft de commissie Ruimte, Water en Duurzaamheid van de Provinciale Staten van Overijssel zich uitgesproken tegen de realisering van een grootschalig park met recreatiewoningen en golfbaan bij De Herikerberg in de gemeente Hof van Twente. De reden daarvoor was dat het plan voor de bouw van 350 recreatiewoningen niet voldoet aan enkele essentiële vereisten van het Streekplan Overijssel.

Lees verder
5 december 2008

Ontwikkeling Twente kan ook zonder vliegveld

De regering moet volgens SP-Kamerlid Emile Roemer de mogelijkheden bekijken voor economische ontwikkeling in Twente zonder een vliegveld. Het kabinet wil 17,8 miljoen euro uitgeven om het failliete vliegveld te redden, terwijl er ook een goed alternatief plan in de maak is voor de regio. Roemer: “Er moeten twee plannen voor de regio Twente uitgewerkt worden die een gelijke kans krijgen, één met een vliegveld en één zonder vliegveld. Dat doet ook recht aan de bezwaren en de alternatieven die uit de regio zelf komen.” Lees verder..

Lees verder
2 december 2008

Oproep tot Manifestatie Tegen Afbraak Thuiszorg

SP organiseert busvervoer naar manifestatie op 17 december in den Haag

Lees verder
29 november 2008

Interpellatiedebat over Essent

Op verzoek van de SP-fractie wordt op 3 december een interpellatie gehouden over Essent/i.c. de voortgang van de aansluiting bij een internationale partner.
De SP-fractie legt, ook naar aanleiding van de berichtgeving in de media, de volgende vragen aan het college van GS voor:

Lees verder
28 november 2008

Opnieuw lage opkomst bewijs onzinnigheid Waterschapsverkiezingen

De opkomst van 24 procent bij de Waterschapsverkiezingen laat zien dat kiezers deze stemming overbodig vinden. Dat stelt Tweede Kamerlid Ronald van Raak in reactie op de wederom lage opkomst. “Het experiment om politieke partijen te laten deelnemen heeft niet bijgedragen aan een groter draagvlak voor dit pseudo-democratische gedoe. Wat de SP betreft waren dit de laatste Waterschapsverkiezingen, hef de Waterschapsbesturen op en brengen de uitvoerende taken onder bij de provincies.” Lees verder..

Lees verder

Pagina's

U bent hier