h

Nieuws van de afdeling

26 april 2006

Tsjernobylherdenking in Gronau en Almelo

Op 22 april hebben 120 mensen in Gronau en Almelo herdacht dat 20 jaar geleden de nucleaire ramp bij Tsjernobyl heeft plaatsgevonden. Naast de herdenking van de slachtoffers werd er ook op gewezen dat er in de voorbije 20 jaren geen oplossingen zijn gevonden voor de nadelen van kernenergie zoals het afvalprobleem, de kans op ernstige ongelukken en de grote vervuiling die bij uraniumwinning optreedt. Ook de nauwe verwevenheid van civiele en militaire nucleaire technologie blijft een onverminderd groot probleem. De deelnemers protesteerden daarom met klem tegen de pleidooien voor instandhouding en zelfs uitbreiding van kernenergie.

Lees verder
3 april 2006

Gedeputeerde Jansen daadloos, kan graaicultuur bij Essent niet bestrijden

In 2005 heeft de SP fractie opheldering gevraagd over de schandalig hoge beloning die de hoogste baas van energiebedrijf Essent incasseert. De heer Boersma vangt dit jaar zo'n 870.000 euro aan salaris, bonus en pensioenstorting, ruim een ton meer dan vorig jaar. Twee andere leden van de Raad van Bestuur kregen respectievelijk € 660.000 en € 530.000. Zowel Balkenende als gedeputeerde Piet Jansen spraken vorig jaar ferme woorden over zakkenvullers, maar tot nu toe kijken zij vooral schaapachtig toe zonder maatregelen te nemen.

Lees verder
15 januari 2006

SP'ers jureren debatwedstrijd

ZWOLLE - In het provinciehuis werd vrijdag het jaarlijkse debattoernooi voor scholieren ‘Op weg naar Het Lagerhuis’ gehouden. In de finale versloeg het Etty Hillesum Lyceum uit Deventer het Twickelcollege uit Hengelo. Voor de Zwolse scholen bleek vrijdag de dertiende een echte ongeluksdag, alleen het Thomas á Kempis College haalde de kwart-finale.

Lees verder

Pagina's

U bent hier