h

Nieuws uit 2007

11 september 2007

Europa, waar ligt uw grens?

Onder de titel “Europa, waar ligt uw grens?” organiseert Stichting Agora Europa in samenwerking met het Bureau Europees Parlement Den Haag (en in Enschede ook de Saxion Hogeschool en de TC/Tubantia) een zestal burgerfora over de toekomst van Europa in Nederland. Op 19 september wordt de SP vertegenwoordigd door Europarlementarier Kartika Liotard.

Lees verder
31 juli 2007

Tweede Kamerlid Jansen bezoekt Overijssel

Maandag bracht Tweede Kamerlid Paulus Jansen een werkbezoek aan de woningcorporatie het Saalien in Raalte. Na een kennismakingsgesprek brachten de parlementariër en Statenlid Jean Rouwet een bezoek aan de woonzorginstelling de Averberg in Olst. vervolgens kregen zee een rondleiding door het nieuwe kulturhus in Olst, volgens Rouwet "een prachtig resultaat" van intensieve samenwerking tussen de woningcorporatie, de gemeente en vele plaatselijk instellingen en verenigingen. Daarna bezochten zij een mooi voorbeeld van woningrenovatie en van herstucturering in Wijhe. De dag werd afgesloten in de voor jongerenhuisvesting verbouwde boerderij in Herxen. Daar werd onder andere ook gesproken over een mogelijke fusie tussen de beide Sallandse woningcorporaties.

Lees verder
22 juli 2007

Wisseling in fractie

Willy Lourenssen (52) uit Raalte treedt toe tot de SP-fractie van de provinciale staten van Overijssel. In oktober verwacht hij te worden geïnstalleerd als statenlid. Hij neemt de plaats in die is vrijgekomen door het terugtreden van Frances Leusink uit Enschede.

Lees verder
16 juli 2007

SP vraagt inwoners Overijssel mening over toekomst energiebedrijven

Onder het motto 'Nusent? Nu niet! Nooit niet!' brengt de SP in Overijssel de voorgenomen fusie van de twee grootste Nederlandse energiebedrijven, Essent en Nuon onder de aandacht van de energiegebruikers.
In alle grotere plaatsen in Overijssel zullen de inwoners gevraagd worden een handtekening te zetten onder de oproep om de energievoorziening in overheidshanden te houden. Immers, meer en meer komen we met de energievoorziening in de kou te staan.

Lees verder
26 juni 2007

Statenleden brachten ongewild rel op gang

ZWOLLE (Bron: De Stentor) - Teleurstelling. Het klinkt door in de stem van Jelma Wiegersma, Statenlid voor de SP in Overijssel. "Waar zijn we in beland? Als fractie, als partij en als mens?" De Statenfractie kwam gisteravond bijeen voor overleg.

Lees verder
7 juni 2007

Stemverklaring inzake Innovatieroute Twente

Met verbazing heeft de SP fractie kennis genomen van het voorstel van GS betreffende de voortgang en financiering Innovatieroute Twente om voor de uitvoering in 2007 € 3,5 miljoen van uit de Ontwikkelingsreserve voor de Innovatieroute Twente beschikbaar te stellen. Dit omdat de regio op dit moment nog geen middelen beschikbaar heeft. De bestuurlijke afstemmingsprocedures zouden daardoor de uitvoering van de projecten, die door het bedrijfsleven en de kennisinstellingen zijn voorbereid, dreigen te vertragen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier