h

Nieuws uit 2007

28 januari 2007

Vragen over aanpak gevaarlijke bedrijven

Op 17 januari 2007 jl. hebben we via de pers mogen vernemen dat de provincie Overijssel in samenwerking met de huidige minister een nieuwe beleid heeft ontwikkeld voor de aanpak van gevaarlijke bedrijven. Provinciale staten is al enige jaren in debat met het college, waarbij wordt gepleit voor een beter beleid om het veiligheidsrisico te kunnen verkleinen en aanpakken. Het college heeft telkens weer aangegeven dat we er als provincie goed voorstonden en er geen reden tot aanscherping van het beleid op dat gebied noodzakelijk zou zijn. Mede hierdoor is de SP-fractie er nogal verbaasd over dat het college, nu vlak voor de statenverkiezingen, samen met de minister pleit voor een beter beleid! Deze ontwikkeling geeft ons meer reden tot twijfel over het gevoerde beleid van de afgelopen jaren.

Lees verder
28 januari 2007

Uitnodiging SP aan provinciale politiek voor filmavond

De opwarming van de aarde en de verandering van het klimaat als gevolg van het broeikaseffect hebben de afgelopen jaren geleid tot verhitte discussies. Het is met name de voormalige vice-president van Amerika, Al Gore, die de problematiek aan de orde heeft gesteld en wereldwijd lezingen heeft gehouden over het broeikaseffect en de klimaatverandering. Over deze kruistocht van Al Gore is door Davis Guggenheim een film gemaakt met als titel An Inconvenient Truth ‘De ongemakkelijke waarheid’. Daarin worden aan de hand van de meest recente, wetenschappelijke inzichten en statistische gegevens de gevolgen van het broeikaseffect in beeld gebracht.

Lees verder
27 januari 2007

SP op 7 maart de grootste?

Volgens een peiling in opdracht van het Debatcentrum Overijssel, zal de SP bij de komende verkiezingen de grootste partij van Overijssel worden. Daarnaast blijkt dat inwoners van Overijssel het belangrijk vinden dat de overheid aandacht besteedt aan een gezonde economie met voldoende werkgelegenheid én aan goede zorg voor zieken, ouderen en andere hulpbehoevenden. Dat blijkt uit een peiling via internet onder circa 400 inwoners van Overijssel. De peiling werd deze week uitgevoerd door bureau Ruigrok-Netpanel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier