h

Nieuws uit 2010

8 september 2010

LUID PROTEST TEGEN HERRIE VAN GOEDERENSPOORLIJN

ldgtv-dh

Omwonenden van spoorlijnen uit Gelderland en Overijssel hebben vandaag voor het Tweede Kamergebouw luid hun stem laten horen tegen de enorme toename van goederentreinen over de IJssellijn en Twentelijn. Als de plannen van minister Eurlings doorgaan, zullen jaarlijks vele duizenden extra goederentreinen gaan rijden door dichtbevolkte gebieden en dwars door steden. De SP steunt de protesten en vraagt de minister om te zoeken naar alternatieven.

Lees verder
21 juli 2010

Laat de goederentrein varen, teken de petitie!

Laat ze varen!
De regering wil meer personentreinen in de Randstad laten rijden. Daarvoor moeten er minimaal 40 goederentreinen per dag anders gaan rijden. Die treinen moeten via Gelderland en Overijssel gaan rijden. Nu al hebben mensen langs de spoorlijnen last van de goederentreinen. Met de tientallen nieuwe goederentreinen worden dorpen onbereikbaar, nemen trillingen toe en zitten de spoorbomen langer dicht dan nu al het geval is. De SP vindt dat die goederentreinen moeten gaan varen: niet meer goederenvervoer per spoor maar via de binnenvaart. Want 40 tot 62 goederentreinen per dag over de IJssellijn en 52 tot 80 over de Twentelijn? Dat spoort niet!
Lees verder...

Lees verder
16 juni 2010

Vliegveld Twente blijft onhaalbaar, onnodig en ongewenst!

lht nee

In december van het vorige jaar werd het eerste plan weggestemd. De crisis die daardoor ontstond tussen de collegepartijen werd ruim een maand later bijgelegd in een nieuw coalitieakkoord. In een motie werd vervolgens vastgelegd aan welke kaders een nieuwe visie zou dienen te voldoen. De vraag is dus of het nu voorgelegde statenvoorstel een juiste vertaling is van deze door de meerderheid van de staten aangenomen motie.

Lees verder
29 april 2010

opinie: DE VEE-INDUSTRIE MOET STOPPEN!

De huidige veehouderij brengt schade toe aan dier, mens en maatschappij. Maar bovenal: ze is ethisch niet verantwoord. Dit moet veranderen, vinden meer dan honderd hoogleraren.
lees verder

Lees verder
26 april 2010

2 kandidaten uit Overijssel op lijst 3, lijst SP!

Zoals verwacht heeft het partijcongres van de SP vandaag huidig fractievoorzitter Emile Roemer gekozen tot nieuwe politiek leider en lijsttrekker bij de verkiezingen van 9 juni. Op de lijst pronken ook twee kandidaten uit Overijssel, nl:
31. Mariska ten Heuw (1971), Hengelo
43. Willy Lourenssen (1954), Raalte

Lees verder
8 april 2010

Het begin van het einde?

"Beschouw de toekomstige Statenleden van de SP maar als vrijwilligers in een provinciaal hospice die palliatieve zorg verleent." Aldus Willy Lourenssen over de toekomst van de provincie. Terwijl de provincie moet gaan bezuinigen lijkt zij zich vooral bezig te houden met het opheffen van de waterschappen en de WGR-plus regio [Twente]. Dit moet, volgens de SP, veel breder bekeken worden. Willy Lourenssen: "Laten we eens gaan kijken welke taken ook door andere overheden gedaan kunnen worden, centraal vanuit Den Haag en decentraal vanuit de gemeenten, vervolgens kunnen we het gaan hebben over de nut en noodzaak van de provincie als bestuur."

Lees verder

Pagina's

U bent hier