h

Nieuws uit 2010

17 november 2010

Zoutholtes in Twente vullen met gasolie?

AkzoNobel en de North Sea Group willen een aantal zoutholtes in Twente gebruiken voor opslag van gasolie.
De SP heeft hier grote moeite mee. "De zoutholtes blijken in Duitsland niet zo stabiel te zijn als vooraf gedacht, daarom moeten schadelijke stoffen niet in de grond opgeslagen worden, je moet controle houden, en dat is een lastige opgave bij zoutholtes." Aldus Jean Rouwet.

Lees verder
13 november 2010

Alweer stroomstoring in Haaksbergen...

De SP-fractie wil van GS weten wat de oorzaak is van de stroomstoringen, wat de rol is van de stroomleverancier Enexis en wat de provincie gaat doen om de stroomstoringen in Haaksbergen een halt toe te roepen. De provincie Overijssel is grootaandeelhouder van Enexis en die positie moet de provincie gebruiken worden om Enexis aan te spreken op meer leveringszekerheid van stroom in Haaksbergen e.o.
Tot slot wordt het na de zoveelste storing eens tijd om de gedupeerde inwoners van Haaksbergen schadeloos te stellen voor de geleden materiële en immateriële schade.

Lees verder
3 november 2010

Landsdeel Oost werkt niet!

In de provincie Gelderland is besloten om te bezuinigen op gemeenschappelijke regelingen zonder overleg te hebben met de provincie Overijssel. Hieruit blijkt dat het landsdeel Oost faalt. De Staten van Overijssel hebben daarom een motie ingediend die de Staten van Gelderland oproept de bezuinigingen, op de gemeenschappelijke regelingen, niet te laten gelden voor 2011, zodat er in 2011 gezamenlijk afspraken gemaakt kunnen worden voor 2012.
Willy Lourenssen: "Dit hele gebeuren sterkt ons in de gedachte dat we niet groot, maar juist klein moeten denken. Geen Landsdeel Oost maar Overijssel splitsen in twee provincie's; West-Overijssel en Twente. Zo sta je dichter bij de mensen en bij de gemeenten."

Lees verder
3 november 2010

Begroting 2011: in gelul kun je niet wonen!

Het beleid van het college voor wonen heeft als doel een gevarieerd en aantrekkelijk aanbod van woonmilieus. Dit aanbod voorziet in de vraag van de inwoners van Overijssel. Als instrument wordt daarvoor ingezet de prestatieafspraken met de gemeenten . Deze zijn prestatieafspraken zijn inmiddels met alle gemeenten op basis van hun woonvisies zijn gemaakt. Dat is mooi. Maar de werkelijkheid is, dat het tekort aan betaalbare huur- en koopwoningen steeds groter wordt. De wachttijden voor een goedkope huurwoning worden steeds langer. Voor een vrijkomende woning melden zich honderden woningzoekenden. Prestatieafspraken zijn mooi. Maar ook ik moet daarbij toch altijd nog denken aan de gevleugelde woorden van de voormalige staatssecretaris van volkshuisvesting Jan Schaeffer, dat je in gelul niet kunt wonen. Aldus Willy Lourenssen.

Lees verder
6 oktober 2010

Strippenkaart blijft voorlopig geldig!

Minister Eurlings heeft woensdag in de Tweede Kamer gezegd dat de strippenkaart tot 1 febuari in Oost-Nederland blijft bestaan. Gelderland, de Stadsregio, Twente en Overijssel willen dat iedereen per 18 november alleen nog maar met de ov-chipkaart kan reizen. Er komt ook een onderzoek naar alle problemen met de ov-chipkaart. De SP is blij met het uitstel omdat er nog te veel dingen misgaan met het gebruik van de ov-chipkaart en omdat de kaart mensen op extra kosten jaagt.

Lees verder
9 september 2010

Gemeenten behoud de strippenkaart!

De Overijsselse SP-fractie is voor de zomer een meldpunt voor OV-chipkaartgebruikers begonnen. Bij het meldpunt kunnen reizigers hun ervaringen en klachten over de kaart kwijt. Niet alleen in Overijssel maar in heel Nederland regent het klachten.
gvdv"Tot onze schrik bereikte ons vorige week het bericht dat de provincie Overijssel en de Regio Twente voornemens zijn om per 18 november de OV-chipkaart volledig in te voeren en hier aanstaande donderdag 9 september een verzoek daartoe aan de Minister van Verkeer en Waterstaat te sturen. Het afschaffen van de strippenkaart heeft verstrekkende gevolgen voor reizigers en het is dan ook onverantwoord om dit op zo'n korte termijn te doen zonder het democratische toezicht dat bij een dergelijk besluit past." Aldus Gezina van der Ven, statenlid SP Overijssel

Lees verder

Pagina's

U bent hier