h

Nieuws uit 2011

14 juni 2011

Help de gemeentes met XL businesspark Twente

De fractie van de SP in Provinciale Staten is van mening dat de provincie een grotere regierol moet vervullen bij het XL bussinespark. Bij de grote rol hoort ook meer verantwoordelijkheid en een grotere bijdrage in het tekort van XL businesspark. De SP zal hierover een motie indienen tijdens de Statenvergadering van 15 juni 2011.

Lees verder
11 mei 2011

Protest tegen uitkleden Sociale Werkvoorziening door VVD-akkoord

ff-ts-zw
De SP was gisteravond vooraf aan de ledenbijeenkomst van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in Zwolle duidelijk aanwezig om stelling te nemen tegen het concept-bestuursakkoord. Het bestuursakkoord zijn afspraken tussen het Rijk, de gemeenten en de provincie over de uitvoering van taken, zoals jeugdzorg, de bijstand, de AWBZ en de sociale werkvoorziening. De partij heeft samen met de AbvaKabo de aanwezige wethouders gevraagd om tegen te stemmen.

Lees verder
21 april 2011

Buurten in Oldenzaal

bidbo
Vanavond heeft de SP Oldenzaal samen met Frank Futselaar gebuurt in de wijk Zuid Berghuizen. Deze wijk ligt precies onder de aanvliegroute van vliegveld Twente.

Lees verder
20 april 2011

Asfalt-coalitie wil wet niet uitvoeren

Tijdens het coalitiedebat afgelopen woensdag dat overschaduwd werd door het dramatische plotselinge vertrek van Job Klaasen, uitte SP-fractievoorzitter Frank Futselaar kritiek op de “Asfalt-coalitie” van CDA, VVD, Christenunie en SGP.

Lees verder
18 april 2011

SP wil af van wachtgeldregeling Statenleden

De fractie van de SP in Provinciale Staten is van mening dat de wachtgeldregeling voor Statenleden overbodig is omdat de vergoeding die Statenleden krijgen slechts als onkostenvergoeding bedoeld is. Daarom zal de SP tijdens de Provinciale Statenvergadering komende woensdag een motie indienen om tot beëindiging van de regeling te komen.

Lees verder
14 april 2011

coalitieakkoord is asfalt en megastallen

De fractie van de SP in Provinciale Staten is ontgoocheld vanwege het coalitieakkoord dat de fracties van CDA, VVD, Christenunie en SGP vandaag presenteerden. De SP is van mening dat de zeer eenzijdige insteek op asfalt en economische ontwikkeling geen recht doet aan de belangen van de Overijsselse samenleving.

Lees verder

Pagina's

U bent hier