h

Nieuws uit 2011

2 november 2011

Top-craft laat verkeerde prioriteiten begroting overijssel zien

De fractie van de SP in de provinciale Staten van Overijssel, heeft vandaag tegen de begroting gestemd, voornaamste reden hiervoor is de te eenzijdige investering in asfalt terwijl sociaal- en cultuurbeleid langzaam afsterven.

Lees verder
1 november 2011

Groot protest tegen sluiting sociale werkplaats Top-Craft

Dinsdagavond hebben honderden werknemers van de sociale werkplaats Top-Craft in Oldenzaal geprotesteerd tegen de sluiting van de werkplaats. Top-Craft zorgt voor beschutte werkplekken voor mensen met een verstandelijke, lichamelijke of psychische handicap. De gemeenten Oldenzaal, Dinkelland en Losser hebben nu echter besloten om de werkplaats te sluiten. Het is onduidelijk wat er met de 700 werknemers gaat gebeuren.
ffdemonstratieTC

Lees verder
25 oktober 2011

geen provinciale subsidie voor instellingen met topinkomens

De Statenfractie van de SP in Overijssel wil dat er geen provinciale subsidies meer worden verstrekt aan instellingen waarvan de bestuurders meer dan de Balkenende-norm verdienen. De partij zal morgen een motie van deze strekking indienen bij de begrotingsbehandeling.

Lees verder
12 oktober 2011

Eindelijk staat het burgerinitiatief op de agenda

vrgraffiti
De statenfractie van de SP in Overijssel is blij dat eindelijk het burgerinitiatief van de stichting VROM? fatsoenlijk op de agenda van de staten komt. Nadat zelfs de rechter zich erover heeft uitgesproken besloten provinciale staten vandaag unaniem het hele burgerinitiatief opnieuw te bespreken.

Lees verder
10 oktober 2011

BELANG EN WAARDE VAN DE LANDBOUW

opinie: Door Sybren Gerlofsma, statenlid en woordvoerder ‘Water, natuur en milieu’.
De SP kent geen portefeuille ‘landbouw’. Deze keuze is historisch zo gegroeid en bewust zo gehandhaafd. Historisch, omdat de SP haar wortels in stedelijk gebied heeft. Gehandhaafd, omdat de landbouw een economische sector is, zoals de grafische sector, de textielbranche en het vervoersbedrijf. Ook hiervoor bestaan geen aparte portefeuilles, ze horen – politiek gezien – thuis onder ‘economie’.

Lees verder
21 september 2011

regels niet aanpassen voor Bypass

sgklllDoor plannen die onder de Waterwet vallen toe te voegen aan de coördinatieregeling zullen de projecten efficiënter lopen. Geen probleem, maar toch... Doordat de Bypass één van de projecten is heeft de SP er een groot probleem mee. Lees hier het betoog van Sybren Gerlofsma, SP Statenlid:

Lees verder

Pagina's

U bent hier