h

Nieuws uit 2011

21 september 2011

Provincie moet buitenlandse beleggingen terughalen

De fractie van de SP wil dat de provincie Overijssel haar investeringen in obligaties in het buitenland terughaalt en het geld belegd bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Aanleiding hiervoor is de afwaardering van Italië en verschillende Franse banken door zogenaamde credit rating agency’s. De SP zal hiertoe een motie indienen tijdens de statenvergadering vandaag.

Lees verder
20 september 2011

Bypass niet 'voor'financieren

De SP zal tijdens de Statenvergadering van 21 september een motie indienen om af te zien van enige vervangende (voor)financiering door de provincie Overijssel ten aanzien van een bypass binnen het ontwikkelingsgebied IJsselta-Zuid.

Lees verder
19 september 2011

Last van waterschapslasten in Twente

De SP wil dat het provinciebestuur het waterschap Regge en Dinkel aanspreekt op het feit dat zij een lagere norm voor kwijtschelding van de waterschapsbelasting hanteren dan andere waterschappen in de provincie. Uit klachten van individuele burgers en berichten in de media heeft de SP vernomen dat het Waterschap Regge en Dinkel (WRD) voor kwijtschelding van waterschapsbelastingen als enig waterschap in de provincie de 95% van het bijstandsinkomen-norm hanteert.

Lees verder
17 augustus 2011

Rechter doet uitspraak tegen asbestbedrijf Eternit

Het gerechtshof in Arnhem heeft een uitspraak gedaan dat het asbestbedrijf Eternit een schadevergoeding moet uitkeren aan een in 2004 overleden slachtoffer van blootstelling aan asbest. Dit omdat Eternit jarenlang heeft verzuimd te waarschuwen tegen het gebruik van asbestpuin, dat met name in de omgeving van Goor veel is gebruikt. De uitspraak schept een belangrijk precedent, omdat nu ook andere slachtoffers gemakkelijker schadevergoedingen kunnen eisen. Slachtoffers van asbest en de SP hebben jarenlang campagne gevoerd om Eternit haar verantwoordelijkheid te laten nemen. Ook advocaat en SP-senator Bob Ruers kan gefeliciteerd worden met dit succes.

Lees verder
16 augustus 2011

Provincie moet stoppen met beleggen

De statenfractie van de SP in Overijssel wil dat de provincie stopt met het beleggen van haar reserves. Ook wil de SP een overzicht van alle reserves van de provincie, en waar deze belegd zijn, zodat het risico opnieuw kan worden ingeschat.

Lees verder
15 juli 2011

Uitvoering reconstructie landelijk gebied dendert voort ondanks kritiek en noodzaak nieuwe kaders

Na uitbraken van MKZ, varkenspest in de veehouderij drong de vraag zich steeds meer op of we nog op de goede weg zijn met het landbouwbeleid. In het landelijke gebied vinden al jaren twee met elkaar strijdige zaken plaats: Vestiging van steeds meer niet agrarisch gebonden burgers enerzijds en steeds grootschaligere intensieve veehouderijen anderzijds.

Lees verder

Pagina's

U bent hier