h

Nieuws uit 2012

5 mei 2012

SP en Roemer in belangstelling op Bevrijdingsfestival

spbvov
Tijdens het bevrijdingsfestival in Zwolle bleek de SP, en in het bijzonder Emile Roemer, ongekend populair. Duizenden mensen lieten zich bij de SP-kraam informeren over de standpunten van de partij. Velen vroegen uitleg over het zogenaamde Kunduz-akkoord gesloten tussen de VVD, CDA, D66, CU en GL. Het besluit tot verhoging van de eigen bijdrage van de ziektekostenpremie naar €400 door deze politieke partijen kwam bij veel mensen hard aan.

Lees verder
2 mei 2012

SP geschokt door misbruikcijfers Jeugdzorg

De fractie van de SP in Provinciale Staten is geschrokken van de resultaten van een onderzoek dat de Universiteit van Leiden uitvoerde naar seksueel misbruik binnen de Jeugdzorg. SP Statenlid Gezina van der Ven wil graag zo snel mogelijk van de provincie weten welke maatregelen er de afgelopen jaren zijn genomen om seksueel misbruik binnen de Overijsselse Jeugdzorg tegen te gaan.

Lees verder
25 april 2012

Duidelijkheid over gevolgen kabinetsval

De fractie van de SP in Provinciale Staten van Overijssel wil van het college van Gedeputeerde Staten duidelijkheid over wat de gevolgen zijn van de val van het kabinet voor het provinciaal beleid. Volgens de SP kan dit van grote invloed zijn voor zowel het proces als de financiën van verschillende provinciale thema’s.

Lees verder
25 april 2012

nieuws uit Ov: SP Zwolle - Indische Buurt tevreden, maar tochtig

Uit onderzoek van de SP in de Indische Buurt blijkt dat de huurwoningen kozijnen en gevels hebben die tochtig zijn en bewoners met vocht en kou te maken hebben. Ook heeft een aantal bewoners asbest op zolder. In maart deed de SP huis-aan-huis onderzoek bij woningen van SWZ en Openbaar Belang in de Billitonstraat, Sumatrastraat en de Madurastraat. Het rapport hierover is deze week afgerond. Daaruit blijkt dat de bewoners over het algemeen tevreden zijn, maar dat enkele belangrijke punten verbeterd kunnen worden.

Lees verder
19 april 2012

Kleiputten Borne: Verboden toegang voor bevoegden?

bornsekleigaten1

Statenlid Sybren Gerlofsma was vanmiddag in Borne om tijdens een persmoment een onderzoeksrapport over een ernstig vervuilde oude stortplaats in die gemeente in ontvangst te nemen. Het rapport is gemaakt onder verantwoordelijkheid van de lokale fractie ‘BORNE NU!’samen met de plaatselijke afdeling van de SP.

Lees verder
12 april 2012

INTENSIEVE VEETEELT DUBBEL SLECHT VOOR LANDSCHAP

sgopwbz
Tijdens een werkbezoek aan melkveehouders in noordoost Twente ontdekte SP Statenlid en landbouwwoordvoerder Sybren Gerlofsma naast het landschapsontsierende karakter van de vaak (te) grote stallen voor intensieve veehouderij een ander negatief neveneffect van vestiging van dergelijke bedrijven in een van oudsher agrarische omgeving.

Lees verder

Pagina's

U bent hier