h

Nieuws uit 2012

13 november 2012

SP in Ov: biebs in Hof van twente blijven open

Op basis van een oproep van de SP hebben de kinderen van basisscholen OBS de Zwaluw in Markelo en de OLVrouweschool in Bentelo actie gevoerd voor het open houden van de huidige bibliotheekfilialen in de Hof van Twente. De kinderen hebben prachtige tekeningen gemaakt, waarin zij aangaven waarom zij vinden dat de bibliotheek zo belangrijk is.

Lees verder
13 november 2012

controle op externe inhuur en wachtgeld

De fractie van de SP in provinciale staten van Overijssel zal bij de behandeling van de begroting voorstellen indienen die de staten meer sturing geven op het gebied van externe inhuur door de provincie en op de wijze waaraan wordt gewerkt aan de re-integratie van oud-bestuurders op de arbeidsmarkt.

Lees verder
19 september 2012

Boer verdient een eerlijke boterham!

fototwenterand

Bij het kaderstellend debat over het landelijk gebied in de Provinciale Staten van Overijssel heeft SP heeft een voorstel voor een gezond platteland voorgelegd aan de andere partijen. In de afgelopen vijftig jaar heeft de komst en de ontwikkeling van de intensieve veehouderij, met alle maatschappelijke nadelen die daarmee gepaard gaan, voor veel onrust onder echte boeren en niet-agrarische bewoners van het platteland gezorgd.

Lees verder
19 september 2012

minder bussen in regio IJsselmond

"Er gaan buslijnen verdwijnen en daardoor zijn er ook minder chauffeurs nodig", dat geeft gedeputeerde Kok aan in antwoord op mondelinge vragen van de SP naar aanleiding van onrust die er is onder met name chauffeurs in de regio IJsselmond. Zij hebben nog geen zekerheid over hoe de dienstregeling er na 8 december 2012 uit gaat zien en vrezen voor hun baan. De gedeputeerde gaf aan dat de huidige vervoerder Connexxion zich daar wel al op voorbereidt zodat er zo min mogelijk gedwongen ontslagen hoeven te vallen. Of dat lukt, is nog niet duidelijk, de gesprekken van de provincies met Connexxion over de verlenging lopen nog.

Lees verder
18 september 2012

Blijft de bus in regio IJsselmond?

Hoe gaat het openbaar vervoer in de regio IJsselmond er vanaf 8 december 2012 uitzien? Dat is nu, tweeënhalve maand van tevoren, nog steeds niet duidelijk. De chauffeurs van de huidige concessiehouder, Connexxion, weten niet of er straks nog werk voor hen is. En de reizigers verkeren in onzekerheid of hun abonnement vanaf december nog wel bruikbaar is.

Lees verder
14 september 2012

Nieuws uit Ov: ZGT Hengelo wil Intensive Care sluiten. SP start actie behoud volwaardig ziekenhuis.

De directie van het ZGT Ziekenhuis heeft besloten de Intensive Care (IC) van het Hengelose ziekenhuis dit najaar te sluiten. Dit feit werd de SP gemeld door enkele mensen via het meldpunt. Deze mensen wensen overigens anoniem te blijven uit vrees voor sancties. De SP start onmiddellijk een handtekeningenactie met als inzet het behoud van een volwaardig ziekenhuis in Hengelo. Op zaterdag 8 september kunnen van 11.00 tot 16.00 uur handtekeningen worden gezet bij een kraam voor de Hema aan de Enschedestraat.

Lees verder

Pagina's

U bent hier