h

Nieuws uit 2015

14 oktober 2015

SP Statenleden brengen soep naar AZC

Foto: SP

In het AZC Schalkhaar, een COA vestiging, leven 50 mannen al tussen de drie en vijf maanden op een basketbalveldje. Geen privacy, 25 stapelbedden met een stalen kast op de kopse kant. De koude wind die tussen de kieren door waait en slechts een dun dekentje als wapen tegen deze kou. Geen oven, geen magnetron, geen gasstel aanwezig om de bevroren maaltijd eetbaar te maken. En een wc en douche in een container buiten. De zwaarste criminelen hebben het veel beter dan deze mensen, die op de vlucht zijn voor het oorlogsgeweld en huis en haard en vrouw en kinderen hebben moeten achterlaten. En dat terwijl ondertussen het beeld is ontstaan dat vluchtelingen direct een huis, een baan en €4000 per maand krijgen in plaats van €57 per week. 

Lees verder
28 september 2015

In memoriam: Nol Graas

Foto: SP
Lees verder
12 september 2015

SP wil dat provincie zich inzet voor goede inpassing spoorkruising Zwolle

Afgelopen woensdag werd de motie waarin de SP en de PvdA Gedeputeerde Staten opriepen om te zorgen voor een goede ruimtelijke inpassing van de nieuwe spoorkruising in Zwolle unaniem aangenomen. Voor de kruising tussen Zwolle en Herfte zijn drie varianten in beeld die elk een grote impact hebben voor Zwolle. Met name de vorm en de plek (de ruimtelijke inpassing) van de vrije kruising hebben veel gevolgen. Deze gevolgen moeten worden afgewogen tegen de voordelen voor de reistijd.

Lees verder
11 september 2015

SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks: TTIP en CETA bedreiging voor de provinciale democratie

De Partij voor de Dieren diende woensdag 9 september samen met de SP en GroenLinks een motie in tegen TTIP (Transatlantic Trade & Investment Partnership) en CETA (Comprehensive Economic and Trade Agreement). Reden hiervoor is dat de zeggenschap en beleidsruimte van provinciebesturen mogelijk door TTIP en CETA worden beperkt. Nieuwe en bestaande regelgeving, ook op decentraal niveau, zal worden getoetst, en mogelijk verworpen, door een ondemocratisch en technocratisch comité. Vrijhandelsakkoorden moeten geen instrumenten zijn om de Europese, nationale, regionale of gemeentelijke wetgevingen te versoepelen of zelfs af te schaffen.

Lees verder
4 september 2015

SP wil versnelde aanpak verwijderen asbest

Foto: SP

Er was veel belangstelling voor de expert-meeting over asbest die woensdagmiddag 2 september door SP Statenlid Harry Broekhuijs werd georganiseerd. Broekhuijs had een aantal deskundigen uitgenodigd om met Statenleden in gesprek te gaan over de mogelijkheden om de sanering van asbest te versnellen. Asbest vormt een gevaar voor de volksgezondheid. Bij brand, maar ook door erosie komen asbestvezels in de omgeving terecht. De verontrustend hoge concentraties asbestvezels in de grond rond asbestdaken en de maatschappelijke kosten van asbestvervuiling maken onmiddellijk ingrijpen noodzakelijk.

Lees verder
31 augustus 2015

Eric Smaling stelt vragen over incident Urenco

Donderdag 27 augustus heeft er een incident plaatsgevonden in een productiehal van Urenco in Almelo. Eric Smaling, Tweede Kamerlid voor de SP, heeft hier vragen over gesteld aan minister van Infrastructuur en Milieu Melanie Schultz van Haegen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier