h

Nieuws uit 2013

26 oktober 2013

SP SPOORT U AAN!

 Al jarenlang voert de SP, samen met andere organisaties, actie tegen de komst van meer goederentreinen naar deze regio. Nu is weer het moment om uw stem te laten horen!

Lees verder
22 oktober 2013

Buslijn 141 moet blijven

De SP is verrast door het besluit om buslijn 141 van Kampen naar Zwolle op te heffen. Uit de berichten in de media blijkt dat dat zou zijn omdat er onderweg weinig wordt in- en uitgestapt en omdat de Kamperlijn er al is. De SP kan hiervoor geen grondslag vinden in het huidige OV-beleid van de provincie. Wel werkt de provincie aan een nieuw beleid waarin onder andere zal worden voorgesteld dat parallelle lijnen kunnen worden opgeheven. Dat nieuwe beleid is echter nog niet vastgesteld door Provinciale Staten en het zou dus vreemd zou zijn als daar nu al dienstregelingen op worden aangepast. De SP heeft daarom schriftelijke vragen gesteld waarin ze onder andere vraagt naar de reden van opheffing van de lijn en naar de passagiersaantallen op de lijn.
Lees verder
11 september 2013

Basta! De Ommezwaai

Prinsjesdag nadert en de stemming in het land raakt gaandeweg meer gedeprimeerd over wat dit Kabinet het land en de mensen aandoet.
Vandaar dat Emile Roemer met een aantal organisaties in Amsterdam heeft besloten om een breed verzet te starten. Startpunt daarvoor wordt een grote manifestatie en een mars van Beursplein naar Dokwerker op zaterdag 21 september in Amsterdam.
De SP roept iedereen op om daar aan mee te doen. Ook vanuit Twente wordt busvervoer geregeld. Voor 5 euro (kinderen 2,50) kunt u mee vanaf Enschede, Hengelo of Almelo (vertrek voor de NS stations).
Opgave hengelo@sp.nl 074-2421042 of 06-12322722.
Voor de vertrektijden van de bus wordt u op de hoogte gesteld.

Lees verder
28 augustus 2013

Kick-off meeting cliëntenplatform jeugd Overijssel

Afgelopen juli is er op initiatief van Zorgbelang Overijssel en de SP een bijeenkomst geweest met diverse cliëntenraden uit de jeugdzorg. We hielden deze bijeenkomst omdat het met de overgang van de jeugdzorg van de Provincie naar de Gemeenten nog erg onduidelijk is waar en hoe de cliënten en jeugdraden hun stem kunnen laten horen.
Op deze bijeenkomst is het idee ontstaan om de krachten te bundelen en een stem te laten horen in een breed provinciaal cliëntenplatform. BelangenOrganisatiesOverijssel ondersteunt hen daarbij.
 

Lees verder
26 juni 2013

mager pact moet de natuur redden

Het beleid voor het landelijk gebied is overgeheveld naar de provincies. Het is voortaan aan de provincie Overijssel om het beleid voor de landbouw, de natuur en de regionale economie nader inhoud te geven. Dat kan de provincie Overijssel niet zonder de maatschappelijke partners* doen. Dit heeft geresulteerd in het akkoord "Samen werkt beter" over de uitvoering van het Overijsselse natuurbeleid. In het akkoord zijn afspraken gemaakt over de wijze waarop de betrokken partners gaan samenwerken aan een economisch vitaal en mooi Overijssel.

Lees verder

Pagina's

U bent hier