h

Nieuws uit 2013

3 april 2013

duidelijkheid provinciegeld

De SP in de provincie Overijssel wil dat er duidelijkheid komt over hoe meer dan 50 miljoen aan subsidiegelden is uitgegeven. Uit een rapport van de Rekenkamer blijkt dat de provincie van voor 51,7 miljoen euro aan subsidiegelden geen inzicht kon geven in hoe dit geld is uitgegeven. Volgens de provincie zou het teveel tijd kosten om dit allemaal boven water te krijgen.

Lees verder
1 april 2013

Ga mee naar de grote Demonstratie op 6 april in Den Haag

Werknemers in de zorg, laat ze niet vallen!
Op zaterdag 6 april organiseert de Abva Kabo ondersteund door tal van actiegroepen en de SP een grote demonstratie in den Haag tegen het kabinetsplan om 100.000 banen in de thuiszorg te schrappen. Dit plan richt onherstelbare schade aan in de Nederlandse zorg.

Lees verder
6 maart 2013

windmolen draait op krokodillentranen

Ooit hebben de Staten vastgelegd dat er veel energie opgewekt moet worden door middel van windmolens. De SP deelt die mening maar heeft destijds wel aangegeven dat de logische plek voor de grote industriële windmolens het industrieterrein is: daar is de vraag naar energie het grootst en de overlast het kleinst. Deze lijn is destijds niet gevolgd en daarom is er veel onrust over steeds grotere molens in het platteland vlakbij woningen. Een weloverwogen keuze destijds van de toenmalige coalitie aangevuld door de huidige coalitie.

Lees verder
28 februari 2013

Luchthavensoap gaat voort

De SP heeft met grote ontevredenheid kennis genomen van de analyse van ADT over de mislukte aanbesteding van het vliegveld en de plotseling uit de lucht gevallen nieuwe partij Reggeborgh. De SP heeft bij de vorige behandeling van de Luchthaven Twente aangegeven dat twee maanden voor een analyse wel heel lang is terwijl het slechts om drie telefoongesprekken gaat, de SP heeft in het verleden de conclusie getrokken dat de analyse over de mislukking gebruikt zou gaan worden om een uitweg te zoeken, en dat blijkt nu een feit. Er is namelijk geen eigen analyse van ADT: totaal geen duiding over de mislukking, slechts een opsomming van reacties.

Lees verder
28 februari 2013

Ontslagen in de jeugdzorg zijn zorgelijk

De Statenfractie van de SP stelt vragen naar aanleiding van de ontslagen die bij Jarabee vallen. De ontslagen zijn een rechtstreeks gevolg van de bezuinigingen die nu al zijn doorgevoerd. Als de jeugdzorg is overgedragen aan de gemeenten komen er nog nieuwe bezuinigingen van het Rijk overheen.

Lees verder

Pagina's

U bent hier