h

Nieuws uit 2013

19 februari 2013

vragen over sociale veiligheid in openbaar vervoer

blzw
De provinciale fractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld over de sociale veiligheid in het openbaar vervoer. Aanleiding is de overval op een buschauffeur in Zwolle afgelopen zondag, de derde op die lijn in korte tijd. De chauffeurs voelen zich steeds onveiliger en vragen Syntus om meer maatregelen te nemen om de veiligheid te vergroten. Zo willen ze graag meer toezichthouders en minder geld in de bus. Ook landelijk vraagt FNV aandacht voor de onveiligheid in het openbaar vervoer omdat zij merken dat daar steeds vaker op bezuinigd wordt bij vervoerders en overheden.

Lees verder
30 januari 2013

Busverbindingen buitengebied vogelvrij: wel glasvezel - geen busverbinding

Ondanks een wijzigingsvoorstel van de SP heeft de meerderheid van de Staten ingestemd met een voorstel dat die lijnen vogelvrij verklaart als het gaat om mogelijke bezuinigingen. Hoe dit alles vorm gaat krijgen zal pas later dit jaar blijken, zeker is wel dat de buslijnen naar het buitengebied niet langer de status krijgen die ze verdienen.

Lees verder
23 januari 2013

Door met LEADER in Overijssel!

Als het aan Provinciale Staten ligt, kunnen de LEADER-gebieden in Overijssel ook na 2014 doorwerken met de LEADER-methode. Bijna alle fracties steunden het voorstel dat op initiatief van de SP samen met ChristenUnie en CDA is opgesteld. Sinds 2008 zijn er in deze gebieden vele mooie projecten gerealiseerd die bijdragen aan de leefbaarheid en aan de plattelandseconomie. Kern van het LEADER-programma is dat de projecten van onderop tot stand komen, vaak innovatief zijn en nieuwe samenwerkingen tot stand brengen.

Lees verder
20 januari 2013

niet op voorhand buslijnen in het buitengebied schrappen!

mbklll
SP-Statenlid Marianne Breedijk: “Een provinciebestuur dat een half miljard in asfalt steekt, kan ook wel wat extra geld inzetten om het openbaar vervoer op peil te houden. Deze buslijnen zijn nodig om ons landelijk gebied leefbaar en economisch aantrekkelijk te houden. De SP zal zich verzetten tegen het isoleren van dorpen en buurtschappen alleen omdat die buiten het zogenaamde kernnet liggen.”

Lees verder
12 januari 2013

SP Overijssel stelt vragen over geheim rapport Schiphol

De Statenfractie van de SP in Overijssel heeft schriftelijk opheldering gevraagd over een artikel in de Twentse Courant Tubantia vandaag waaruit blijkt dat Gedeputeerde Staten waarschijnlijk al in 2009 op de hoogte waren van een analyse van Schiphol waaruit blijkt dat exploitatie van het vliegveld Twente onhaalbaar is. De SP wil vooral weten waarom Provinciale Staten hierover niet zijn geïnformeerd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier